Debatt

Replik: Skogsindustrin måste sluta blunda för klimatkrisen

Vi noterar att SCA inte verkar ha någon ambition att ställa om till ett miljö- och klimatvänligt skogsbruk, utan klamrar sig fast i dagens ohållbara metoder. Det skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, i en replik.

”Skogsbruket behöver ställa om till ett naturnära skogsbruk”.
”Skogsbruket behöver ställa om till ett naturnära skogsbruk”.Foto: Henrik Holmberg/TT
Johanna Sandahl
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

SCA skriver i en debattartikel att det svenska skogsbruket är bra, men inte perfekt. Sanningen är att Sveriges intensiva skogsbruk har skapat en akut naturkris i skogen. Den biologiska mångfalden utarmas, samtidigt som trycket på skogsråvaran ökar.

Läs också

SCA backar in i framtiden

EU-kommissionen har nyligen lagt fram en rad olika förslag för att skapa förutsättningar för ett ökat kolförråd, stärkta ekosystem och bevarad biologisk mångfald. SCA hävdar i artikeln att förslagen skulle få allvarliga konsekvenser för Sveriges skogsnäring. Vi håller inte med.

Vi noterar att SCA inte verkar ha någon ambition att ställa om till ett miljö- och klimatvänligt skogsbruk, utan klamrar sig fast i dagens ohållbara metoder. Att ensidigt fokusera på ett ökat uttag av biomassa är att backa in i framtiden, med stora negativa konsekvenser för skogens ekosystem, det svenska kolförrådet i skogen och därmed klimatet.

Den biologiska mångfalden måste stärkas

En av de tydligaste slutsatserna i IPCC:s rapport från början av mars i år är att vi behöver stärka ekosystemen och den biologiska mångfalden. Fungerande och starka ekosystem gör skogarna mer motståndskraftiga mot klimatförändringens effekter så som skadedjursangrepp och torka. Skogsbruket behöver ställa om till ett naturnära skogsbruk för att anpassas till dessa förutsättningar, vilket EU-kommissionen har insett.

De skogsråvaror som levereras från den svenska skogsindustrin består till absoluta majoriteten av kortlivade produkter, som snabbt omvandlas till stora koldioxidutsläpp. Ett intensivt brukande med kalhyggen leder dessutom till stora förluster av kol i hyggesfasen.

Skogsbruket måste ställa om

SCA skriver att skogarna i EU:s medlemsländer binder mer koldioxid än de släpper ut. Detta stämmer, och genom förändrade skogsbruksmetoder i den brukade skogen, exempelvis genom ett hyggesfritt och naturnära skogsbruk, finns en stor potential att minska förlusterna från marken och öka kolförråden ytterligare. Det är en viktig åtgärd för att kunna möta den eskalerande klimatkrisen. En sådan omställning i skogsbruket skulle dessutom, tillsammans med andra åtgärder som exempelvis återvätning av dikade torvmarker, kunna stärka det svenska kolförrådet i skogen samtidigt som vi kan leverera hållbara skogliga råvaror från Sverige utan att utarma våra skogsekosystem.

Att ensidigt fokusera på ett ökat uttag av biomassa är att backa in i framtiden.

Skogsindustrierna och den svenska regeringen måste sluta blunda för den natur- och klimatkris vi står inför. Det kommer krävas åtgärder från alla parter om vi ska lyckas skapa förutsättningar för den biologiska mångfalden och ta oss ur klimatkrisen. Om Sverige motarbetar EU-kommissionens förslag skulle det inte bara få allvarliga konsekvenser för Europas mark- och skogsanvändning, utan det riskerar även att allvarligt skada Sveriges miljöpolitiska renommé.

Läs tidigare inlägg i debatten

Stoppa EU från att sabotera för svensk skogsnäring, Strandhäll

Långtgående EU-förslag är på väg att slå undan benen för hållbart svenskt skogsbruk som är av avgörande betydelse för Sveriges och Europas klimatomställning, skriver Anders Edholm och Hans Djurberg, kommunikationsdirektör respektive hållbarhetschef SCA.    


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00