Regeringen bryter inte mot klimatlagen

FÖRDJUPNING. Regeringen bryter inte alls mot sin egen klimatlag. Men bland andra Miljöpartiet hade gärna sett att så vore fallet.

Det var en delvis missvisande medierapportering och debatt som följde i spåren av Klimatpolitiska rådets årsrapport som släpptes i torsdags. Enligt medierapporteringen bryter regeringen mot sin egen klimatlag, ett budskap som oppositionen gjorde sitt bästa för att förstärka ytterligare.

Brottet mot klimatlagen skulle ligga i ett de 132 åtgärderna i regeringens klimathandlingsplan, varav cirka 44 är nya, innehåller vare sig effektbedömningar av hur åtgärderna skulle påverka utsläppen, eller en tidsplan för när de ska genomföras.

Men att påstå att regeringen bryter mot lagen är att göra ett "bör" till ett "ska". I klimatlagen står det att handlingsplanen bör innehålla bland annat effektbedömningar och tidsplaner. Ett bör-krav är inte bindande. Anledningen till att det just står bör, och inte ska, är också noga vald.

Login