Övergödningspaket räcker inte för att nå målet

HAVSBETÄNKANDET. Insatserna för att bromsa det svenska bidraget till övergödningen av Östersjön har inte varit tillräckliga för att nå vare sig de nationella eller de internationella målen. Men inte heller de nya förslagen räcker hela vägen, enligt flera ledamöter i Miljömålsberedningen.

Miljömålsberedningen konstaterar barskt i sitt betänkande att det är ett ”betydande åtgärdsunderskott” i arbetet med att minska övergödningen, framför allt i Östersjön.

Utifrån det nationella målsättningen skulle utsläppen av fosfor mer än halverats till förra året och minskat med 407 ton. Samtidigt skulle utsläppen av kväve ha reducerats med 7571 ton för att ligga i nivå med målsättningarna.

Men åtgärdsarbetet haltar.

Login