Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth

LÅNELÖFTE. Trafikverket vill köpa in nya nattågsvagnar för 3,7 miljarder kronor. Men infrastrukturministern ger inga besked i höstbudgeten och utlovar inte heller något besked till våren. "Det är ju en avsevärd summa" säger Tomas Eneroth.

Efter en misslyckad upphandling för att rusta upp nattågsflottan beslutade Trafikverkets styrelse i våras att det lämpligaste var att satsa på att köpa in nya vagnar.

Men äskandet från myndigheten om en utökad låneram på som mest 3,7 miljarder kronor fick inget svar från regeringen i budgetpropositionen. Den totala insatsen skulle omfatta samtliga 100 vagnar och 16 lok och fördelas på fem år, med målet att göra vagnarna redo också för europeisk trafik vilket de inte är i dag.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) säger att regeringen behöver mer tid innan besked kan ges.

Login