Trafikverket vill ha nya nattåg för miljarder

TÅGTRAFIK. Trafikverket vill byta ut hela sin flotta med nattåg. Det är en investering på miljarder och myndigheten begär utökade låneramar från regeringen.

Kiruna är en av stationerna på nattågssträckan Stockholm-Narvik. Trafikverket hoppas regeringen ger grönt ljus i höstbudgeten till att skaffa nya vagnar och lok.
Kiruna är en av stationerna på nattågssträckan Stockholm-Narvik. Trafikverket hoppas regeringen ger grönt ljus i höstbudgeten till att skaffa nya vagnar och lok.Foto: Karin Wesslén/TT
Johanna Alskog

Trafikverket har i dag upphandlad nattågstrafik på två sträckor: Stockholm-Narvik och Stockholm-Duved.

Nattågen på sträckan Stockholm-Narvik hör till Trafikverkets egen fordonsflotta: Tolv lok och 76 vagnar. Men, konstaterar myndigheten i sitt budgetunderlag för 2021-2023 till regeringen, flottan är ålderstigen och sliten. Merparten av vagnarna är över 30 år.

Ambitionen var att renovera de 45 allra mest slitna vagnarna under förra året, men upphandlingen avbröts då priserna "kraftigt översteg budgeterade medel".

Miljardkostnad

Nu vill Trafikverket istället att regeringen ger myndigheten utökade låneramar i 2021 års statsbudget för att skaffa helt nya vagnar och lok. Om det skulle bli fråga om leasingavtal eller ett direkt köp, det är alldeles för tidigt att säga, enligt Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

I likhet med vagnarna har loken snart uppnått sin tekniska livslängd och en nyanskaffning bedöms vara ett bättre alternativ. 

ur Trafikverkets budgetunderlag till regeringen

– Ska man äga, ska man leasa och vilka tåg ska man ha? Det är många frågor, säger han till Altinget.

Men det handlar i vilket fall om en rejäl investering. I budgetunderlaget väljer Trafikverket att räkna in fordonsbehovet även för sträckan Stockholm-Duved, där i dag tågbolaget som trafikerar kör med sina egna tågvagnar och lok.

Skulle samtliga 100 vagnar och 16 lok bytas ut skulle den totala kostnaden vara 3,7 miljarder kronor, enligt Trafikverkets bedömning. Investeringarna skulle fördelas över fem år, 2021-2025.

Saknas nattåg för kontinenten

Utöver detta kan även ytterligare avtal för nattågstrafik till Europa tillkomma framöver, lägger myndigheten till i budgetunderlaget till regeringen. Trafikverket har just nu ett pågående regeringsuppdrag att se över förutsättningarna att upphandla nattågstrafik till Europa. I sin delredovisning av uppdraget i januari i år föreslog Trafikverket att Malmö-Köln skulle bli första sträckan, men att ett problem är bristen på nattågsfordon samt att svenska nattåg inte kan köras i Europa.

– Det går givetvis att beställa nya tåg, men en sådan lösning tar tid. På kort sikt förordar vi därför en upphandling som bygger på att operatören själv tillhandahåller fordonen, sade då Trafikverkets Anna Fällbom.

Vem som bör äga fordonen kommer Trafikverket att ha utrett ytterligare i slutredovisningen som ska lämnas till regeringen den sista april.

För breda för Europa

Bengt Olsson förklarar att de svenska nattågen helt enkelt är för breda för kontinenten, vilket ställer till det i såväl kurvor som tunnlar.

– Det är många ifs and buts om man ska ut i Europa, säger han.

Frågan hur länge dagens nattåg fortfarande kan rulla har inte något rakt svar, enligt Olsson.

– Hur långt är ett snöre? Järnvägsmaterial dör aldrig, det kostar bara mer att inneha, säger han.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00