MP: Se över Swedavias ägardirektiv

KORTNYTT. Sveriges flygplatser behöver sträva efter att att minska flygandet. Att ta över systembolagets modell skulle vara en lösning för Swedavia, menar Ulf Kamne (MP).  

Svenska Miljöinstitutet, IVL, belyser i forskning från miljöexperten Anders Roth att Swedavias ägardirektiv bör ändras. Idag arbetar inte det statliga bolaget Swedavia för minskad flygning, trots att det lyfts fram som ett positivt tillvägagångssätt för klimathotet.

Forskningen från Anders Roth lyfter fram ett förslag om att Swedavia kan arbeta efter samma devis som systembolaget. Systembolaget arbetar för att minimera skadorna av alkoholkonsumtionen, då det finns en medvetenhet om att alkohol är skadligt. På liknande sätt bör Swedavia arbeta med att minska flygning. Miljökommunalrådet och vice ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg, Ulf Kamne är beredd att hålla med. 

– Det är omodernt att förvärra klimathotet. Det går att vända utvecklingen. Swedavia borde jobba mer som Systembolaget, säger Ulf Kamne i ett pressmeddelande. 

Läs också: Svenskt Flygs generalsekreterare anställd på Swedavia 

Med bakgrund i att Swedavia äger och driver tio flygplatser i Sverige är det en central aktör för flygandet. Målet med att ändra Swedavias ägardirektiv skulle vara att få in en strävan att minska flygandet. Förslaget från Anders Roth tas emot positivt av Ulf Kamne: 

– Han har rätt. Ett statligt bolag ska inte bidra till att förvärra klimatförändringarna. Alla måste ta sitt ansvar att bromsa klimathotet, kommenterar Ulf Kamne. 

 

 

 

Forrige artikel Ingen ny ordförande för Agenda 2030-delegationen Næste artikel Ändrad fördelning av laxkvot när flera bestånd måste skyddas