MP driver inga klimatkrav i förhandlingar om krisstöd

COVID 19. Det är för tidigt att sätta upp stora motkrav på omställning i stöden till krisande branscher. Men möjligheten diskuteras inom flera av samarbetspartierna.
– Just nu handlar det om att värna den enskilda människan, säger Karolina Skog (MP).

Samtidigt som regeringar runt om i världen skjuter till stödåtgärder till branscher i en krisande ekonomi, lyfts frågan om politikerna också bör se till att föra in motkrav inom bland annat klimatpolitiken när möjligheten ges.

”Ska skattebetalarnas pengar användas för att rädda flygbolag och oljebolag? Eller ska de gå till att rädda tillverkare av solceller och vindkraftsbolag?” skriver exempelvis professor Tomas Kåberger, ledamot i Klimatpolitiska rådet, i ETC.

Miljöpartiet har landat i att man inte ska förorda att ställa de kraven för tillfället. Det säger Karolina Skog, partiet ekonomiskpolitiska talesperson till Altinget.

– Just nu är vi verkligen inne i en kris och det som görs nu är akuta krisåtgärder för att rädda företag för att de inte ska gå under. I det läget kan man inte prata om åtgärder som ökar deras kostnader när de har noll intäkter, säger hon.

Login