Debatt

M-ledamot: Dödsdom för bolagen att Baylan endast "följer utvecklingen"

DEBATT. Det råder stor osäkerhet inom gruvnäringen under pandemin och prospekteringsbolagen påverkas mest. Näringsministern säger att han ”följer utvecklingen”, men om inget görs påverkas Sverige som gruvland, skriver Helena Antoni (M).

Gruvberget i Svappavaara där LKAB bryter järnmalm, mars 2014.
Gruvberget i Svappavaara där LKAB bryter järnmalm, mars 2014.Foto: Per Larsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Helena Antoni (M)
Riksdagsledamot


De svenska företagen står just nu inför näst intill omöjliga utmaningar. Coronapandemin slår vitt och brett och för många företag har detta inneburit att deras marknad helt gått upp i rök. Vissa har fått statligt stöd i form av sänkta kostnader, men för många av företagen är detta bara att skrapa lätt på ytan. Tyvärr får vi nog vänta oss många fler konkurser och varsel framöver.

Prospektering en viktig del

Industrin i stort har dock bättre förutsättningar att möta den rådande situationen och det är viktigt att de företag som kan får möjlighet att fortsätta hålla igång verksamheter.

Inom gruvnäringen råder dock stor osäkerhet. Här är det prospekteringsbolagen som påverkas mest då de ofta är små och inte har intäkter från egen gruvproduktion. De är därför helt beroende av externt kapital vilket gör att bolagen under rådande omständigheter löper risk för stora förluster och konkurser.

Prospektering är en viktig del av gruvverksamheten och är mycket beroende av yttre faktorer vilket gör att själva prospekteringstiden ofta är mycket mer begränsad än vad tillståndet tillåter.

Sverige som gruvnation

Det är därför mycket angeläget med en krisåtgärd som innebär förlängning av alla befintliga undersökningstillstånd.

Helena Antoni (M) , Riksdagsledamot

Prospekteringsbolagen har i rådande läge oerhört svårt att få tag i kapital och med osäker tillgång till kapital har de heller inte möjlighet att utföra planerade arbeten. Något som kommer att påverka Sveriges ställning som gruvnation långsiktigt.

Eftersom minerallagen bygger på att prospektering ska utföras effektivt och kontinuerligt av utföraren är ett snabbt besked om förlängning av befintliga undersökningstillstånd högst önskvärt. Det tar lång tid att planera och förbereda undersökningsarbeten och administrationsbördan är tung innan man kan ge sig ut i fält. Tyvärr så är det många som riskerar förlora sina tillstånd då de i dag inte kan utföra undersökningarna. Ett krav som är svårt att uppfylla i dessa tider.

Krisåtgärd krävs

Helena Antoni (M), riksdagsledamot.
Helena Antoni (M), riksdagsledamot. Foto: Riksdagen

Eftersom ovissheten är stor kring om projekten kommer att få förlängda tillstånd är det svårt för riskkapitalister att våga satsa på projekten. Detta gäller för alla befintliga undersökningstillstånd, inte bara de som är i slutskedet av tidigare förlängningar.

Det är därför mycket angeläget med en krisåtgärd som innebär förlängning av alla befintliga undersökningstillstånd. Om inget, eller för lite, görs påverkas Sverige som gruvland. Projekt kommer att stanna av och inga nya projekt kommer att inledas.

Om Sverige menar allvar med att vara en gruvnation att räkna med måste staten i detta läge snabbt bistå för att avlasta prospekteringsföretagen från en del av konsekvenserna av den rådande pandemin.

Regeringens vägval

Regeringen har nu fått till sig information från många olika källor men trots detta är svaren högst bristfälliga. Att döma av svaren har näringsminister Ibrahim Baylan (S) förstått att läget är ohållbart och han verkar även ha tagit till sig informationen från branschorganisationer. Men vad som kan eller kommer att göras lämnar han osagt. Svaren man får från Baylan lyder att han ”följer utvecklingen”.

Sveriges gruv- och mineralnäring är i världsklass och Sverige står i dag för 90 procent av all järnmalm som produceras i Europa. Något som kommer behövas alltmer framöver, speciellt till den höga miljöstandard vi har i Sverige. Regeringen står nu inför ett vägval. Antingen fortsätter man ”följa utvecklingen”, eller så konstaterar man att mer krävs och går sedan från ord till handling. Annars riskerar vi ”följa utvecklingen” rätt ner i konkurs för många av Sveriges prospekteringsbolag.

Nämnda personer

Helena Storckenfeldt

Riksdagsledamot (M)
Master i internationella affärer (Hults uni. 2019)

Ibrahim Baylan

Tidigare näringsminister (S)
Pol.mag (Umeå universitet, 1999)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00