Debatt

MP: "Det behövs ett självförsörjningsmål på 80 procent"

DEBATT. Livsmedel som produceras inom Sverige är nästan helt beroende av import av kritiska insatsvaror. Dessutom är distributionsapparaten känslig för störningar och vid kris kan livsmedelskedjan bli bräcklig. Det skriver Maria Gardfjell (MP), som vill se ett brett reformpaket för lantbruket.

Sötpotatisodling utanför Hörby, 2019. "Sedan 1990 har till exempel 100 000 lantbruksgårdar blivit 65 000. Antalet mjölkgårdar har minskat från 25 000 till 4 000."
Sötpotatisodling utanför Hörby, 2019. "Sedan 1990 har till exempel 100 000 lantbruksgårdar blivit 65 000. Antalet mjölkgårdar har minskat från 25 000 till 4 000."Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Maria Gardfjell (MP)
Riksdagsledamot, talesperson för miljöfrågor och landsbygd


Ett historiskt beslut fattades i riksdagen när klimathandlingsplanen antogs. Klimatfrågorna ska nu integreras i alla politikområden. Det klimatpolitiska ramverket får samma grundläggande tyngd som det ekonomiskpolitiska ramverket. Direkt efter beslutet inrättade regeringen ett klimatkollegium under ledning av statsministern för att stärka Sveriges klimatarbete.

Det finns viktiga beslut som är mer okända. Det jag tänker på fattades av miljö- och jordbruksutskottet före coronapandemin och i dag är frågan hyperaktuell.

Utskottet ska göra en fördjupad uppföljning och omvärldsanalys om lantbrukets sårbarhet och landets självförsörjningsgrad. Förutom en analys utifrån livsmedelsstrategin, görs intervjuer med lantbrukare och andra EU-länders strategier för god självförsörjningsförmåga granskas. Resultaten ska presenteras i höst och kommer att bli ett intressant underlag i diskussionerna om den gröna återhämtningen efter corona och för att möta klimatkrisen.

Risk för bräcklighet

I Sverige har importen av mat ökat betydligt snabbare än exporten och vi kan se hur självförsörjningsgraden av livsmedel har sjunkit. Även livsmedel som produceras inom Sverige är i dag nästan helt beroende av import av kritiska insatsvaror som drivmedel, reservdelar, konstgödsel, foder, veterinärmediciner och bekämpningsmedel, specialingredienser för livsmedelsindustrin samt gästarbetare med mera. Utöver det är själva distributionsapparaten mycket känslig för störningar. I händelse av kriser kan livsmedelskedjan bli bräcklig.

Integrera grundläggande roller

I enlighet med januariavtalet utreds åtgärder och styrmedel för att uppnå ett fossiloberoende jordbruk och hur beroendet av fossil- och resursintensiva insatsmedel ska minskas.

Maria Gardfjell (MP) , Riksdagsledamot, talesperson för miljöfrågor och landsbygd

En livskraftig matproduktion kan i olika situationer försörja befolkningen med tillräckligt högkvalitativa livsmedel genom fungerande livsmedelskedjor, även lokala och regionala livsmedelskedjor. Ett övergripande mål måste bli att stärka och integrera jordbrukets, trädgårdsnäringens, fiskets, renskötselns och jaktens tre grundläggande roller i livsmedelskedjan för att skapa ett ökat värde för såväl konsumenter som producenter:

  • Att producera mat åt medborgarna
  • Att vårda naturresurserna
  • Att utveckla kulturen och främja matkulturen

Behövs brett reformpaket

I en omvärld där både geopolitik är i gungning och klimatförändringar blir mer påtagliga kommer vi inte alltid kunna förlita oss på import av insatsmedel. Eller som det uttrycks i en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU): ”Den bästa livsmedelsberedskapspolitiken för ett nytt civilt försvar är därför att införa politiska styrmedel och genomföra satsningar för att snabba på en omställning till ett fossilfritt lantbruk.”

1989 avvecklades självförsörjningsmålet. En stor strukturomvandling har skett i jordbruket sedan dess. Sedan 1990 har till exempel 100 000 lantbruksgårdar blivit 65 000. Antalet mjölkgårdar har minskat från 25 000 till 4 000.

Det behövs ett brett reformpaket för att göra det svenska lantbruket mer robust. I enlighet med januariavtalet utreds åtgärder och styrmedel för att uppnå ett fossiloberoende jordbruk och hur beroendet av fossil- och resursintensiva insatsmedel ska minskas.

Miljöpartiet anser att det behövs ett självförsörjningsmål på 80 procent.

Stärk stödet

Det finns stora vinster med att öka den ekologiska produktionen i Sverige. Ekologiskt jordbruk har kommit långt i utvecklingen av robusta odlingsmetoder som inte är lika beroende av importerade insatsvaror. Det ekologiska jordbruket bidrar till ekosystemtjänster, som främjande av pollinatörer och levande jordar, vilket är avgörande för möjligheten att bedriva matproduktion.

Nu när också EU-kommissionen i Gröna given föreslår ett mål för ekologiskt jordbruk till 25 procent, är det viktigt att stödet till ekologiskt lantbruk stärks i samband med att EU:s gemensamma jordbrukspolitik revideras. Låt ekologiskt visa vägen.

Nämnda personer

Maria Gardfjell

Tidigare riksdagsledamot (MP)
Biolog

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget