Missnöje med miljöambitionerna i jordbruksförhandlingarna

CAP. EU-lagstiftarnas förslag för hur den framtida jordbruksstödpolitiken ska se ut möter hårt motstånd från miljöorganisationerna. LRF hoppas å sin sida på en möjlighet till förbättringar i slutsamtalen.

Tongångarna från de europeiska miljöorganisationerna var inte nådiga när detaljerna rullade ut om de positioner som EU:s lagstiftare – rådet och parlamentet – går in in i slutsamtalen med.

– Båda landar väldigt långt ifrån vad situationen kräver, vad vetenskapen säger och vad den nuvarande EU-kommissionen har för ambitioner. Den intressanta frågan är väl då, hur gör vi nu? säger Pim Bendt vid Naturskyddsföreningen till Altinget.

En stor del av kritiken riktas mot linjen som antagits hos de två lagstiftarna till det nya miljöstödet som föreslagits i inkomststödspelaren i CAP, som står för tre fjärdedelar av EU-budgetposten.

Login