Ministrar klagar på nya miljöregler i jordbruket

KORTNYTT. EU-kommissionens förslag till ny gemensam jordbrukspolitik innebär sänkta anslag och höjda miljöambitioner. Då är det avgörande att regelkrånglet minskar, enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Grundambitionen att generellt höja miljöambitionen i alla anslag från den gemensamma jordbrukspolitiken mötte dock visst motstånd under måndagens ministermöte.

– Vi upplever att vissa av miljöreglerna innehåller för många administrativa trösklar, sa Lettlands jordbruksminister Jānis Dūklavs under sitt anförande inför ministerkollegorna i Luxemburg.

Rumäniens jordbruksminister menade att det är orättvist att en större andel av jordbrukspengarna föreslås gå till klimatåtgårder än vad som annars anges hos andra EU-medel. Särskilt med tanke på att budgeten föreslås skäras ner.
– Vi kan inte förväntas göra mer på det här området, med mindre medel. I så fall behöver vi tillskott, sa Petre Daea.

Läs mer: Omstöpt jordbrukspolitik möter mothugg

Sveriges representant Sven-Erik Bucht menar att EU-kommissionen ambition kan stöta på problem, särskilt om den upplevs för lik det tidigare kritiserade förgröningsprogrammet.

– Här kan man få ett jättestort motstånd om man inte ser till att det blir mindre krångel. Det gäller att hålla i hatten här, speciellt för den ansvariga kommissionären, säger S-landsbygdsministern till Altinget.

Verkar den här ambitionen få svårt att överleva?
– Detta var bara första rundan, så jag vill inte dra några slutsatser av detta. Man måste köra några rundor innan man kan säga något om detta. Men Phil Hogan är ju inlyssnade, så jag betvivlar inte att han kommer att kunna finna en lösning.

Jordbrukskommissionären själv menade att förslaget ser ut att ha träffat rätt.
– Flera av er sa att det var för strikta regler kopplade till miljöinsatserna, medan andra ansåg att det fanns för mycket flexibilitet. Jag måste väl då ha hittat en bra balans, kommenterade Phil Hogan, innan han sedan resonerade vidare kring att det inte går att bara ge pengar till jordbrukarna utan att ställa några krav.
– Vi kommer exempelvis att kräva att det sker en rotation av grödor framöver, men jag kommer inte att fastställa alla åtgärder som ni ska vidta för att uppnå miljömålen, för ni har också efterfrågat att själva få bestämma utifrån era egna förutsättningar.

 Läs mer om vilken linje som regeringen villl driva i förhandlingarna här

Forrige artikel Plan för förnybar energi klar Plan för förnybar energi klar Næste artikel Sju nyheter ur förnybartpaketet Sju nyheter ur förnybartpaketet
Vad händer om Hybrit inte funkar?

Vad händer om Hybrit inte funkar?

FOSSILFRITT. Samarbetsprojektet som ska leda till världsmarknadens första fossilfria stål har lyfts fram världen över av både svenska näringslivsrepresentanter och politiker. Men vilka hinder kan stå i vägen för att Hybrit ska lyckas?