Miljöpartiets motgångar: "Vi är dåliga på att skryta"

MOTVIND. Det är inte språkrörens fel att förtroendet för Miljöpartiets miljöpolitik rasar, utan det är resten av partiet som måste ta ett större ansvar för att skryta om framgångar, förmedla visioner – samt kritisera regeringsbesluten. Det anser MP-kommunpolitiker som Altinget har talat med.

På onsdagen var det fyra år sedan Isabella Lövin valdes till språkrör för Miljöpartiet och den fjärde juni har Per Bolund stått vid hennes sida i ett år. Men duon för en ständig kamp mot riksdagsspärren i opinionsmätningarna och nyligen visade en mätning från DN/Ipsos att allmänhetens förtroende för det gröna partiets miljöpolitik rasar.

Sedan sommaren år 2014 har andelen som anser att Miljöpartiet har den bästa miljö- och klimatpolitiken dalat från 62 till blott 20 procent.

Ulf Kamne är tidigare grönt kommunalråd i Göteborg. Han säger samma sak som alla de Miljöpartister Altinget talar med – partiet får igenom mycket i regeringssamarbetet, men når inte ut med sina framgångar.

Login