Miljömyndigheterna som lånar ut sin personal

CORONAKRIS. Jordbruksverket lånar ut delar av sin kundtjänst till Folkhälsomyndigheten, en länsstyrelse har fått en kriskommunikatör från Havs- och vattenmyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt står redo att göra stora mängder coronavirusanalyser.

Jordbruksverket i Jönköping har haft tre av sina anställda från kundtjänsten utlånade till Folkhälsomyndigheten, berättar Catrin Molander, chef för Jordbruksverkets beredskapsenhet.

– Sedan kom direktiven om att man ska resa mindre, så nu sitter de här i Jönköping igen, men jobbar fortfarande delvis åt Folkhälsomyndigheten, säger hon till Altinget och konstaterar att det är en fördel att Jordbruksverket har erfarenhet av att hantera smittoutbrott, även om det har gällt utbrott bland djur.

– Det är till stor del samma reaktioner bland allmänheten som hör av sig: Oro, ilska och frustration, säger hon.

Login