Klimatkraven stora kruxet i EU:s jordbrukssamtal

CAP. När statscheferna enades om kravet på att 30 procent i långtidsbudgeten skulle gå till klimatåtgärder föll ett stort ansvar på jordbruksstödet. Men flera fackministrar går inte igång på given de fått.

40 procent av EU:s stödpolitik till lantbruket ska framöver gå till utsläppsminskande åtgärder. Det står näst intill klart, efter att statscheferna enades om ramarna EU:s långtidsbudget i somras. 

Men när ministrarna samlades tidigare i veckan blev det en än gång tydligt att regeringarna har svårt att enas om hur de ska leva upp till detta.

Flera steg på vägen har tagits under de senaste fyra ordförandeskapen. Ingen har emellertid lyckats ro i hamn en överenskommelse för hur miljöstyrningen ska se ut.

Login