Jordbruksutredare: Dieselskatten bör ändras

JORDRUK. Lantbrukarnas riksförbunds tidigare ordförande ska utreda hur jordbruket kan bli mer resurseffektivt och mindre fossilberoende. Men Helena Jonsson tror inte hon kommer att behöva trampa gamla arbetsgivaren på tårna med sina förslag.

Under ett år ska landshövdingen i Jönköping och tidigare LRF-ordföranden, Helena Jonsson, ta fram förslagen för hur beroendet av fossila bränslen och resursintensiva insatsmedel i jordbruket ska minska, samtidigt som konkurrenskraften ska öka. Därutöver ska hon också se över hur den inhemska produktionen av drivmedel ska öka.

– Det är lite av ett drömuppdrag. Jag hoppas att jag också tycker det om ett halvår, säger Helena Jonsson till Altinget.

Den första april hoppas Helena Jonsson ha fått sitt team på plats med två utredningssekreterare, för att på riktigt dra igång arbetet. Därefter ska en expertpanel sättas samman – som ska kunna ge råd i de avvägningar som väntar framöver.

Login