Greenpeace om klimathotet: Regeringen bryter mot grundlagen

DEBATT. Det står i grundlagen att samhällets utveckling ska vara hållbar för kommande generationer. Att inte ta klimathotet på allvar är ett brott mot grundlagen, skriver Parul Sharma, chef för Greenpeace Sverige i ett öppet brev till Stefan Löfven. 

Hej Stefan,

Som du vet befinner vi oss i ett nödläge. Ett nödläge för klimatet och därmed för hela mänskligheten. Bevisen för detta är så pass otvetydiga att om nu är en ickefråga, vi måste i stället börja prata om hur och vad.

Vi har målat in oss i ett hörn och för varje penseldrag förlorar vi handlingsutrymme. Du som företrädare för en regering som talat om omställning står vid vägs ände och har valet att antingen agera nu och lägga grunden för en framtid där kommande generationer har de valmöjligheter som vi i dag tar för givet, eller så fortsätter du i invanda spår, spår som leder oss på en allt smalare stig där vi för varje steg vi tar blir allt mer handlingsförlamade och helt enkelt måste anpassa oss till en värld där naturresurserna blir allt mer fåtaliga, där de beboeliga delarna av planeten blir färre och där konflikter runt de få resurserna som finns kvar blir fler.

Allt detta är belagt både av vetenskap och de miljontals människor som upplever vårt förändrade klimat och drabbas av det. Trots detta har du som makthavare inte agerat tillräckligt kraftfullt i frågan. Detta har lett till frustration och ur den frustrationen börjar en folkrörelse växa fram. Det är en folkrörelse av en magnitud som sällan skådats och en rörelse som du inte längre kan gömma dig ifrån.

Det är inte mer än rimligt att du som företrädare för regeringen håller vad du lovat och ser till att vi lever upp till våra internationella åtagande, vår grundlag och de av riksdagen beslutade miljömålen. Allt annat är att gå emot lagen.

Den klimathandlingsplan som nu ska tas fram måste bli det vassa instrument för omfattande åtgärder som situationen och ditt löfte kräver.

Greenpeace är öppna för samtal runt vad som måste ingå i handlingsplanen och de målkonflikter vi i dag ser för ett starkt klimatpolitiskt ramverk. Vi kommer också att fortsätta att påminna dig om allvaret i situationen till dess att vi ser att du agerar med krafttag för att med alla medel du har till ditt förfogande ge Sveriges befolkningen en rimlig framtid.

Tiden för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi.

Parul Sharma
Chef, Greenpeace i Sverige

Forrige artikel "Vindkraft måste ges mer utrymme i nya havsplaneringen" Næste artikel Debatt: Offentlig upphandling måste klimatanpassas Debatt: Offentlig upphandling måste klimatanpassas
 • Rapportera

  Lars Cornell · Naturvetare

  Jag ser inget hot

  Var finns det klimathotet? Jag ser mig omkring och kan inte se något hot.
  http://www.tjust.com/2019/brev/manifest.pdf
  En grad har det blivit och det är en klimatförbättring. Ytterligare en grad varmare kan det bli, men inte mer, och det innebär också en klimatförbättring.
  https://www.friatider.se/upph-jd-klimatbluffare-f-rlorar-f-rtalsm-l
  Det stora hot som finns är den 'förnybar'-politik som några partier beslutet. Det beslutet gör mig sömnlös eftersom vår jord inte är stor nog för sådan politik.
  http://www.tjust.com/2019/brev/big-problem.jpg
  .

 • Rapportera

  Anders Pettersson

  Vad är hållbart?

  Vinsten är tveksam med att Greenpeace förenklar problemen på det sätt man gör i den här artikeln. Begreppet hållbarhet är mångfacetterat. Att skapa ett samhälle som man kan kalla hållbart ur alla aspekter låter sig knappast göras. Det finns därför ingen enhetlig färdplan med ett färdigt åtgärdspaket som leder till den perfekta hållbara. Sedan är det viktigt att fundera över om det är optimal hållbarhet på nationell eller internationell nivå som man ska sträva efter. Beroende på hur man ser på det skulle nationella mål och åtgärder kunna bli olika. För mig är internationellt relaterad hållbarhet överordnad.