From (S) om riksdagens jaktklubb: "Jakt en del av människors vardag"

REPLIK. I brist på kritik mot jakttidsförslaget väljer föreningen Birdlife Sverige att vädra kritik och misstro mot demokratiskt valda riksdagsledamöter, skriver ordföranden för Riksdagens jakt- och fiskeklubb, Isak From (S).

Isak From (S)
Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet och ordförande, Riksdagens jakt- och fiskeklubb


Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig i föreningen Birdlife Sverige, skriver i Altinget bland annat om den andra delen i Naturvårdsverkets jakttidsförslag.

Birdlife har liksom andra särskilt berörda aktörer haft möjlighet att ingå i en beredningsgrupp och varit rådgivande i arbetet med nya jakttider. Birdlife Sveriges ståndpunkt är att jakt inte ska bedrivas på hotade och tydligt minskande arter och Birdlife är därför nöjda med att Naturvårdsverket följt den riktlinje som de anser vara självklar.

Bengtsson insinuerar

Det är gott så, att en intresseorganisation står upp för sina synpunkter är självklart i ett demokratiskt samhälle. Men i brist på kritik mot jakttidsförslaget väljer föreningen att vädra kritik och misstro mot demokratiskt valda riksdagsledamöter.

Daniel Bengtsson menar att jägarintresset har ett oproportionellt stort inflytande, inte minst i riksdagen där en avsevärt större andel av ledamöterna är medlemmar i riksdagens jaktklubb jämfört med hur stor del av Sveriges befolkning som är jägare.

Det känns som om Daniel Bengtsson insinuerar att de valda riksdagsledamöterna inte skulle representera folkviljan.

Öka kunskapen

Riksdagsföreningen, som särskilt omnämns i Daniel Bengtsson artikel, är Riksdagens jakt- och fiskeklubb som är en partipolitiskt obunden och från andra organisationer fristående ideell förening.

Riksdagens jakt- och fiskeklubb är en av många föreningar i riksdagen. Den har som ändamål att i riksdagen och i samhället verka för att öka kunskapen och utveckla intresset för jakt, fiske, vilt och viltvård bland beslutsfattare och allmänhet.

En gammal kulturyttring

Grunden för föreningen är att jakt och viltvård utgör en väsentlig del av många människors vardag och fritid.

Sedan början av 1970-talet har Sifo mätt svenskarnas acceptans för jakt. Jakten och viltvården är viktiga för fler än bara jägaren. I Sifos mätning år 2017 kan vi se att svenska folket har högst acceptans för jakt i hela världen, 89 procent accepterar jakt som viltförvaltningsverktyg.

Det beror förmodligen på att viltkött är nyttigt och klimatsmart, men också på att jakten är en av mänsklighetens äldsta kulturyttringar.

Viktiga politiska frågor

Jakt och viltvård handlar om att se till att våra värdefulla viltbestånd bevaras och nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt, samtidigt som vi med jakten kan stoppa och förbygga viltskador.

För oss är det självklart att förvaltningen ska ske med hänsyn till allmänna och enskilda intressen. 

Jakt- och viltfrågorna är viktiga politiska frågor som bidrar till att hålla ihop Sverige och vi ser det som självklart att demokratiskt möta upp det stora och växande engagemang som finns i viltvårdsfrågor.

"Tycks ha missat"

Det demokratiska uppdraget är grunden. Att många riksdagsledamöter på olika sätt demokratiskt engagerar sig och jobbar med för sin valkrets viktiga frågar är självklart. Det är också grunden för riksdagsledamöternas stora intresse för viltvårdsfrågor, något som Birdlife Sverige och Daniel Bengtsson helt tycks ha missat.

Forrige artikel Nya nationalparker: Nya nationalparker: "Varför är förslaget inte redan verklighet?" Næste artikel Västerbottens Allmänningsförbund: Markbyten rätt väg för naturvård Västerbottens Allmänningsförbund: Markbyten rätt väg för naturvård
Miljöjurist lämnar Kammarkollegiet efter konflikt

Miljöjurist lämnar Kammarkollegiet efter konflikt

MILJÖMÅL. En av Kammarkollegiets miljörättsjurister, Margareta Svenning, lämnar myndigheten efter en konflikt med generaldirektör Gunnar Larsson. Hon ska nu arbeta för miljöorganisationen Älvräddarna.