Fortsatt pressat på miljödepartementet

VITESHOT. Hot om vite från Arbetsmiljöverket har fått miljödepartementet att förbättra arbetsmiljön, enligt facket. Men departementets egna utredningar pekar på att tjänstemännens arbetsbörda fortsatt är alldeles för hög.
– Jag undrar ärligt över hur det ska gå, säger ST-ordförande Anna Forssblad.

Skyddsombuden för de två fackförbunden Saco och ST slog larm sommaren 2018. Sedan dess har arbetsmiljön på miljödepartementet befunnit sig under Arbetsmiljöverkets lupp.

Orsaken var främst hög arbetsbelastning över tid som lett till att medarbetare gått in och riskerade att gå in i väggen, samt att det har flaggats för kränkande särbehandling av enskilda medarbetare.

– I början av året kom det också en signal om besparingskrav. Det, i kombination med att vi hade en medarbetarundersökning som redan sa att folk är hårt belastade, gjorde att vi drog i bromsen, säger Anna Forssblad, ST-ordförande på miljödepartementet, till Altinget.

Arbetsmiljöverket kopplades in, och efter flera inspektioner och uppföljande kontroller är det nu dags. Under torsdagen planerar Arbetsmiljöverket att fatta sitt beslut och då står det klart om insatserna är tillräckliga, eller om Regeringskansliet får ett vite på 100 000 kronor.

Login