Finansministern tror på plastpåseskatten

RIKSDAGSFRÅGA. Finansminister Magdalena Andersson (S) avfärdar ett förslag om att gå i Norges fotspår och bygga upp en miljöfond genom en avgift på plastbärkassar, utan hon håller fast vid att en skatt är ett effektivare styrmedel.

Förslaget om en punktskatt på plastbärkassar är fortfarande ute på remiss, men finasminister Magdalena Andersson (S) är fast övertygad om att en skatt är ett effektivare styrmedel för att minska förbrukningen av plastbärkassar än en avgift.

Det skriver hon i ett svar på en skriftlig fråga från riksdagsledamot Pål Jonson (M) som undrar om inte Sverige bör följa Norge i spåren och införa en miljöavgift istället för en skatt. En avgift som i Norge administreras av näringslivet i en miljöfond, en framgångsrik modell, enligt Pål Jonson.

"Den norska miljöfonden har på kort tid blivit framgångsrik och omfattar nästan hela den norska marknaden. Vidare har den bidragit till att vidareutveckla mer miljövänliga alternativ inom plastbranschen", skriver han. 

Men Pål Jonsons argument får alltså inte Magdalena Andersson att darra på manschetten, utan hon skriver:

"Det är min uppfattning att en skatt är det mest lämpliga styrmedlet för att uppnå detta."

Tre kronor per bärkasse

Syftet med skatteförslaget är att nå en minskad förbrukning enligt EU:s mål om maximalt 40 plastbärkassar per person vid utgången av 2025. Förslagets utformning är att plastbärkassar beskattas med 3 kronor per kasse. Plastbärkassar som är tunnare än 15 mikrometer och har en volym på maximalt 5 liter föreslås skatten vara 30 öre per bärkasse.

Plastbärkassar som är avsedda att användas flera gånger omfattas inte av skatten, inte heller påsar som soppåsar och fryspåsar.

Avgift fick nobben

Frågan om en avgift på platspåsar utreddes under förra mandatperioden, men fick hård kritik från remissinstanserna, eftersom avgiften skulle hamna i handels fickor.

Läs också: Fast påspris kan bli miljardvinst för handeln

Beslutskedja: Skatt på plastbärkassar

20/6
2019
14/8
2019
10/9
2019
17/9
2019
26/9
2019
21/10
2019
26/11
2019
23/1
2020
23/1
2020
29/1
2020
2/6
2020

Forrige artikel Alterå blir ordförande för Cuf Alterå blir ordförande för Cuf Næste artikel Fores vd går till Sweco Fores vd går till Sweco