I regeringens biobränsleplan – ett snällare Bryssel

FÖRDJUPNING. Regeringspartierna håller tummarna för att EU:s statsstödsregler ska ge grönt ljus till den svenska biodrivmedelslinjen. I vårbudgeten kommer samtidigt en förstärkning av det tillfälliga biogasstödet, i väntan på ett nytt stödsystem.

Insatserna för att nå det trafikpolitiska klimatmålet till år 2030 behöver skärpas upp rejält. Utsläppsminskningen måste öka från dagens två procent till omkring åtta per år, enligt Trafikverkets analys.

En viktig pusselbit är stöd till biodrivmedel. Och nu ser möjligheterna ut att ha klarnat något på den fronten – i alla fall för de rena biodrivmedlen samt biogasen.

I fråga om de rena biodrivmedlen, som fått nedsatt energi- och klimatskatt som stödform, satsar regeringen på att EU förändrar statsstödsreglerna under år 2021 i linje med de svenska önskemålen. Det vill säga att den hårda linjen att livsmedelsbaserade drivmedel inte ska kunna få statsstöd försvinner.

I väntan på det har regeringen ansökt om en ettårig förlängning av det svenska undantaget. Men hur långt man vill gå framöver i stödet skiljer sig något åt mellan de fyra januaripartierna.

– Vi behöver fortsätta med skattebefrielsen för att klara övergången, säger Liberalernas Helena Gellerman till Altinget och fortsätter:

– Vi är för att satsa på elektrifieringen, det är den vägen vi vill gå. Men i övergången till elektrifierade transporter måste vi ha biodrivmedel för att klara målen, och då behöver vi söka undantag för en skattebefrielse.

Login