Han har dubbelt ansvar för transporternas utsläppsmål

INTERVJU. Sven Hunhammar har dubbelt ansvar för minskningen av transporternas utsläpp – i egenskap av Trafikverkets måldirektör och i rollen som utredare av fossilbils- och bränsleförbud.
– Det är ett väldigt fokus på att nå 70-procentsmålet. Men det är ju ett etappmål, vi ska ner till nettonollutsläpp 2045. Så det gäller att se bortom 2030 också.

Samtidigt som arbetet med att dra igång den statliga utredningen av ett fossilbils- och bränsleförbud pågår för fullt – varken sekretariat eller expertgrupp är helt klara – skickade Trafikverkets måldirektör i veckan ut ett tydligt budskap:

Utsläppsminskningen i transportsektorn måste öka från dagens två procent till omkring åtta per år, för att etappmålet om 70 procents utsläppsminskning ska nås till år 2030.

Sven Hunhammar poängterar att det är i två olika roller som Altinget intervjuar honom. I sin Trafikverket-roll fokuserar han på insatserna fram till år 2030. Men som utredare av fossilbils- och bränsleförbudet kan han uttala sig personligt om uppdraget att blicka bortom år 2030.
– Jag håller gärna isär rollerna, säger han.
Men uppdragen rör sig i samma vatten?
– Exakt, men Trafikverket fokuserar på infrastruktur, utredningen är bredare.

I rollen som Trafikverkets måldirektör är beskedet tydligt: Mer behöver göras av alla inblandade parter. Trafikverksrapporten som gått igenom utvecklingen för att nå 70-procentsmålet pekar bland annat särskilt på att det behövs långt fler åtgärder för att skapa ett mer transporteffektivt samhälle, som ökar transportnyttan med en lägre trafik.

Login