Debatt

Debatt: Svara på Norges utsträckta hand om utbyggd tågförbindelse

DEBATT. Sverige måste plocka upp bollen och besluta om snabbare tåg mellan Oslo och Stockholm. Det gynnar både näringslivet och miljön, skriver Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen och Frida Johansson, Handelskammaren Värmland.

Placeholder image
"I de senaste två nationella transportplanerna har stråket Oslo-Stockholm pekats ut som en brist och en mängd studier och utredningar har gjorts av Trafikverket och andra aktörer." Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jenny Emerén
Vd, Handelskammaren Mälardalen
Frida Johansson
Vd, Handelskammaren Värmland


Efter den norska infrastrukturministerns uttalanden om att börja utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm har även övriga partier i Stortinget ställt sig positiva till förslaget. Det finns en klar politisk majoritet för att gå vidare med planerna i Norge.

Nu är det helt avgörande hur svenska beslutsfattare svarar på det norska initiativet. Bollen är hos oss.

Bristande infrastruktur

Längs stråket Oslo–Stockholm bor ungefär 3,5 miljoner människor. Oslo, Karlstad, Örebro, Västerås och Stockholm är samtliga stora tillväxtmotorer på idealiska järnvägsavstånd mellan varandra. Det låter som en självklarhet att det skulle finnas tillräckligt bra infrastruktur för ett rimligt resande med tåg under sådana förutsättningar. Ändå är det inte så. Delar av dagens järnväg är undermålig och tågresan tar i bästa fall drygt fem timmar.

Förslag om kortare restid

En bättre järnväg, med ökad kapacitet och kortare restider, banar väg för ett mer hållbart transportsystem.

Frida Johansson.
Frida Johansson.
Foto: Handelskammaren Värmland

Nu ligger ett förslag på bordet, uppbackat av såväl näringsliv som offentlighet i stråket, som visar hur och att vi kan få ner restiden under tre timmar mellan huvudstäderna. Dessutom har bolaget Oslo–Stockholm 2.55, som ägs av regioner och kommuner i stråket, visat att en sådan investering är samhällsekonomiskt och kommersiellt lönsam och att det går att hitta annan finansiering än skattemedel.

"Nyttja befintlig infrastruktur"

I de senaste två nationella transportplanerna har stråket Oslo–Stockholm pekats ut som en brist och en mängd studier och utredningar har gjorts av Trafikverket och andra aktörer. En utbyggnad av järnvägen mellan Oslo och Stockholm handlar om att nyttja befintlig infrastruktur, att bygga dubbelspår där det saknas och att bygga ny järnväg på två sträckor för att få en genare väg.

Jenny Emerén.
Jenny Emerén.
Foto: Pia Nordlander

Målet är en hastighet om 250 kilometer per timme. Det skulle räcka för att korta ned restiden till under 3 timmar. Trafikverket har visat att satsningar på ett järnvägsnät med hastigheter om 250 kilometer per timme i hela landet skulle vara en kostnadseffektiv åtgärd med nyttor för hela Sverige.

Gynnsamt för näringslivet

En minskad restid skulle rita om kartan på många sätt och skapa nya möjligheter för företag och människor i stråket. Det gäller inte bara huvudstäderna – tänk dig en restid mellan Karlstad och Örebro på 30 minuter eller Karlstad och Västerås på 60 minuter. För näringslivet skulle det innebära en större marknad och bättre tillgång till kapital, kompetens och arbetskraft. Det handlar om attraktions- och konkurrenskraft.

Ett mer hållbart transportsystem

Konkurrensen framöver kommer att bli tuff, när en hel värld ska återhämta sig från en pandemi som skakat om ekonomier och företag i grunden. Vår plats på kartan kommer att spela roll. Den spelar roll för besöksnäringen och mötesindustrin, för tjänsteföretagen med kunder över hela världen, och den spelar roll för de industrier som är en del av stora globala logistiknät och produktionskedjor.

En bättre järnväg, med ökad kapacitet och kortare restider, banar väg för ett mer hållbart transportsystem. Nu väljer många bilen framför en långsam och otillförlitlig tågresa. Ett normalt år sker dessutom 1,4 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm – men bara 200 000 resor med tåg.

Utsträckt hand från Norge

Nu har det gått tre veckor sedan Norge förklarade sina intentioner och vi väntar fortfarande på att Sverige ska plocka upp bollen.

Sveriges relation till Norge är stark och våra ekonomier är beroende av att varor, tjänster och arbetskraft rör sig mellan länderna. Norge är en av våra allra största handelspartners, sett till både import och export. Nu vill Norge stärka relationen. Därför är det av största vikt att:

  • den svenska regeringen skyndsamt svarar på Norges utsträckta hand och tydligt tar ställning för en utbyggd tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm,
  • och samtidigt prioriterar åtgärder i nationell plan för genomförande på de befintliga banorna i stråket, Värmlandsbanan och Mälarbanan.

Läs också

Nämnda personer

Jenny Emerén

Vd Handelskammaren Mälardalen
Civilekonom (Örebro uni. 1998)

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor