"De svängde på en femöring" – Kritiker anser att S bytte åsikt om EU:s miljökrav

Socialdemokraterna avfärdar kritiken om att ha bytt position i frågan om behovet av gemensam EU-förordning för att återställa naturtyper. Partiet ansluter också till protesten mot nya växtskyddsregler. Men samtidigt har Jytte Guteland (S) just förespråkat de bekämpningsmedelsregler som S nu säger nej till.

Behöver Sverige också ändra rutinerna?<br>
Behöver Sverige också ändra rutinerna?
Foto: Flickr/ Chafer Machinery
Jacob Hederos

Svenska riksdagen kommer att protestera mot två nya lagförslag från EU-kommissionen. Detta för att de anses bryta mot principen att beslut ska fattas på så lokal nivå som möjligt, subsidiaritetsprincipen. Det står klart efter förra veckans möte i miljö-och jordbruksutskottet.

I det ena förslaget, som syftar till att stärka unionens arbete mot att nå klimat- och biologiska mångfaldsmålen via insatser för att återställa skadade naturtyper, bildades en majoritet där alla partier förutom V, MP och L invände mot kommissionens förslag.