Dalälven stryks från smutsig lista

KORTNYTT. Åtgärder har gett effekt – Dalälven tas bort från Helcoms lista med föroreningskällor inom Östersjöns tillrinningsområde. 

Helsingforskonventionen, Helcom, är en regional miljökonvention för Östersjöområdet som år 1992 listade 150 förorenande objekt i området, bland annat Dalälven. 

Läs också: De viktigaste kraftverkens vatten blir riksintresse

Gruvverksamhet i området har lett till höga halter av tungmetaller vilket placerade Dalälven på listan över förorenade objekt. Nu tas Dalälven bort från listan efter att stora insatser för att motverka metalltillförseln har genomförts. 

Login