De viktigaste kraftverkens vatten blir riksintresse

KORTNYTT. De vattenförekomster som är kopplade till landets 250 viktigaste kraftverk ska pekas ut som riksintresse, föreslår Energimyndigheten.

Energimyndigheten vill synliggöra vattenkraftens roll i energisystemet. Därför bör de vattenförekomster – älv, sjö eller damm – som är kopplade till landets 250 viktigaste vattenkraftverk pekas ut som riksintresse, enligt Energimyndighetens förslag som nu går ut på samråd.

De 250 kraftverken är alla så kallade klass 1-kraftverk, som bedöms vara mycket viktiga för elsystemets funktion.

Energimyndigheten vill såväl ha synpunkter som ytterligare information om respektive riksintresseområdet.

Login