C ensamma i Alliansen om att öka miljöbudgeten

VALKOMPASS. Centerpartiet är enda allianspartiet som vill höja miljö- och energibudgeten, enligt en sammanställning från Altingets valkompass.

Det råder oenighet i hur riksdagspartierna vill fördela budgeten inom miljö- och energiområdet. Fyra partier vill höja anslaget, och resterande fyra vill sänka. Det visar en sammanställning från Altingets valkompass.

Gör Altingets valkompass HÄR

I Altingets valkompass har riksdagskandidater från elva partier tillfrågats om vilken statsbudget de vill se. På fråga 22, hur partierna vill se en miljö- och energibudget, har partierna utgått från dagens anslag på 14,6 miljarder kronor.

Läs också: 6 av 8 riksdagspartier vill ge mer pengar till försvaret

Bland riksdagspartierna är det fyra av åtta som vill se ett högre anslag till budgetposten miljö och energi. Förutom Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så vill även den genomsnittlige Centerpartisten öka miljö- och energibudgeten. De tre övriga partierna från Alliansen samt Sverigedemokraterna vill alla se ett minskat anslag.

Stor spridning i regeringen

Oeningheten slutar inte där. Även bland de fyra partier som vill se ett ökat anslag varierar svaret på hur mycket. Ett genomsnittligt svar för riksdagskandidater från MP är att anslaget ska höjas med 28 procent, motsvarande 4 miljarder kronor. 

Läs också: Bostadsministern vill dubbla klimatbudgeten

"Klimatet är vår tids ödesfråga och det är centralt att Sverige är med och ställer om samhället för att minska utsläppen till noll senast 2045. Därför bör stödet till lokala, regionala och statliga klimat- och miljöåtgärder öka kraftigt", skriver Malte Roos, språkrör för Gröna Studenter och riksdagskandidat i Malmö kommun och Stockholms läns valkrets. 

Samtidigt vill den genomsnittlige socialdemokraten endast höja budgeten med 7,3 procent. Ökat statlig engagemang i miljöfrågan är däremot välkommet. Agneta Lindau-Persson (S), ställer upp i Skåne läns norra och östra valkrets är en av dem som vill se en höjning. "Ett ökat statligt inflytande kan leda till en effektivare miljö- och energipolitik", skriver hon. 

Centerpartiet ensamma om höjning

I högerblocket är det endast Centerpartiet som vill se en höjning av budgeten till miljö och energi. Den genomsnittlige centerpartisten väljer höja anslaget för området med 4,5 procent. 

Läs också: En hoppfull Sjöberg vill minska budgeten med 100 miljarder

"Rädda klotet!", skriver Klas Hamrin (C), riksdagskandidat i Stockholms läns valkrets, som själv väljer att höja anslaget med 75 procent i sin budget. Niels Paarup-Petersen (C), Malmö kommuns valkrets, vill satsa på grön skatteväxling och väljer även han att höja anslaget. "En stark grön skatteväxling kopplat med stärkta insatser för havsmiljön", skriver han.

Fyra partier sänker anslaget

De övriga allianspartierna och Sverigedemokraterna väljer att minska miljö- och energibudgeten i i Altingets valkompass. Helena Antoni (M), riksdagskandidat i Hallands läns valkrets, vill istället se sänkta skatter och låta marknaden göra sitt. "Även här måste vi låta marknaden göra sitt i en högre grad. Vi måste tillåta samhället en rimlig tid för omställning och satsa pengarna där de gör mest nytta. Miljözoner och diselförbud i Sverige är inte det som kommer att rädda vår planet. Sänk skatter och ge företag möjligheten att utveckla mer miljövänliga alternativ", skriver hon. 

Caroline Frodin (SD) motiverar sänkningen med att premier blir för dyrt. "Här är inte läge att experimentera med olika premier... det blir extremt dyrt i längden", skriver hon. 

Här kan du se hur partierna har fördelat budgeten

 

Forrige artikel Naturvårdsverket jävsutreder vilthandläggare Naturvårdsverket jävsutreder vilthandläggare Næste artikel Altingets valkompass – se vilken kandidat du står närmast Altingets valkompass – se vilken kandidat du står närmast
Plastbranschen vill inte fylla EU:s kassakista

Plastbranschen vill inte fylla EU:s kassakista

LÅNGTIDSBUDGETEN. Statscheferna misslyckades med att enas om EU:s långtidsbudget, men förslaget om att stärka EU-kassan med en plastavgift tycks ha vunnit mark i förhandlingarna. Statsminister Stefan Löfven är försiktigt positiv till idén, men den europeiska plastbranschen rasar.