Debatt

Avfall Sverige: ”Det ligger inte enbart på offentlig sektor att skapa förändring”

REPLIK. Vi måste förebygga avfall för att möta kommande resursbrister och klimateffekter. Men kommunerna sitter inte med armarna i kors. De gör redan ett viktigt arbete för att minska och förebygga avfall, skriver Avfall Sveriges vd Tony Clark.

Placeholder image
Kommunerna och näringslivet har ett gemensamt ansvar för omställningen till en cirkulär ekonomi, menar Tony Clark.  Foto: Avfall Sverige och Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Tony Clark
Vd, Avfall Sverige

 

I en debatt den 13 september skriver Equator, Tarkett, Gröna städer, Ragn-sells och Svensk form att offentlig upphandling måste klimatanpassas.

Sveriges kommuner arbetar dagligen med att förebygga avfall och bidra till en cirkulär ekonomi och har gjort så under många, många år. Vi har bara kallat det kretslopp.

Offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att utveckla den cirkulära ekonomin ytterligare. Det finns dock hinder för att upphandlingar ska kunna användas som verktyg för avfallsförebyggande.

Två sidor av samma mynt

Fakta

Skribenterna nämner behovet av kunskap, vilket vi instämmer i. Många produkter tillverkas i komplexa produktionskedjor i olika delar av världen. Det gör det svårt att få insyn i och kunna bedöma miljöeffekterna av tillverkningen – även för producenterna. Avfall Sverige drar sitt strå till stacken genom utbildning och utvecklingsprojekt.

Men många gånger brister också marknadens förmåga att svara mot de krav som ställs. Arbetet med cirkulära affärsmodeller måste gå snabbare och ett stort ansvar vilar på de som designar och tillverkar produkterna. De måste försäkra sig att produkter som sätts på marknaden kan återanvändas många gånger om och att materialet går att återvinnas.

Många gånger brister också marknadens förmåga att svara mot de krav som ställs. Arbetet med cirkulära affärsmodeller måste gå snabbare och ett stort ansvar vilar på de som designar och tillverkar produkterna.

Läs också

Delat ansvar

Så javisst: Stat, kommun och regioner kan göra mer – men det ligger inte enbart på offentlig sektor att skapa denna förändring. Svenskt näringsliv har ett eget ansvar:

  • Sätt inte produkter på marknaden som inte kan återbrukas, repareras eller återvinnas.
  • Se till att kunna informera om miljöpåverkan under hela produktionskedjan.
  • Ta hållbarhet på allvar och låt det genomsyra hela verksamheten och se till att kunskap om förebyggande och resurshushållning finns i de egna leden.
  • Stöd kommunerna i upphandlingen så de kan ställa rätt krav. Här kan lagstiftningen också behöva förtydligas, så att dialog inför en upphandling blir möjlig.

Det finns redan mål

Debattörerna menar att kommunerna ska sätta upp mål kring förebyggande - men sådana finns redan. Avfall Sverige efterfrågade länge ett nationellt mål från regeringen, men nu går kommunerna före. Till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent. Målet bygger på Avfall Sveriges vision, ”Det finns inget avfall”. Efter bara några månader har nästan 60 kommuner anslutit sig.

Det pågår också rasande många projekt för att förebygga avfall i kommuners och regioners verksamheter. Avfallscoacher har utbildats för att sprida effektiva arbetsmodeller och goda exempel vidare.

En vilja i kommunerna

Detta görs utan tydligt stöd i lagstiftningen om hur arbetet ska ske. De förslag som fanns i Alterås utredning om cirkulär ekonomi väntar fortfarande på att förverkligas. Men vi trevar oss fram, hittills med goda resultat.

Vi hoppas att framöver kunna fortsätta på den inslagna vägen mot ett cirkulärt samhälle sida vid sida med tillverkarna. Vi har mycket att lära av varandra.

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten: 

Debatt: Offentlig upphandling måste klimatanpassas

Av 200 kommuner är det endast åtta som 2018 hade krav på återvunnet material i sin upphandlingspolicy. Det måste förändras, skriver Equator, Tarkett, Gröna städer, Ragn-sells och Svensk form.Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor