14 juni 2024
Utredning: Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden, Dir. 2022:75

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

0:000:00