Ministern: Nya socialtjänstlagen kommer i juni

Socialdepartementets arbete med lagsrådsremissen om en ny socialtjänstlag befinner sig i slutfasen. ”Vi håller på med de sista avvägningarna”, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) till Altinget.

Riksdagen väntas få propositionen på sitt bord under oktober eller november. Den nya socialtjänstlagen ska börja gälla 1 juli 2025.
Riksdagen väntas få propositionen på sitt bord under oktober eller november. Den nya socialtjänstlagen ska börja gälla 1 juli 2025.Foto: Claudio Bresciani/TT
0:000:00