Regeringen höjer godsstödet – men säger ingenting om framtiden

Regeringen vill mer än dubblera det befintliga stödet för att stimulera överflyttning av gods från lastbilar. Men finansministern vill inte utlova att stödet ska behållas på den nivån framöver.

Statliga Green Cargo har hittills varit de främsta stödmottagarna. <br>
Statliga Green Cargo har hittills varit de främsta stödmottagarna.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Jacob HederosJohan Manell

Via ett ytterligare tillskott vill regeringen nu skjuta till än mer medel till stödet som ska göra konkurrenssituationen mer jämställd mellan vägtransporter och alternativen. Den tidigare nivån på först 400 och sedan 150 ytterligare miljoner per år, föreslår regeringen nu ska mer än fördubblas med ytterligare 697 miljoner kronor under det kommande halvåret.

Från branschorganisationen Tågföretagen välkomnas tillskottet, som nu anses göra konkurrenssituationen mellan de olika transportslagen mer jämlik.

– Stödet kan beviljas så länge som samhällskostnaderna inte är tillräckligt internaliserade inom vägtrafiken jämfört med järnvägen, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk talesperson hos Tågföretagen.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00