Trafikverket: Budgethål i arbetet med vägunderhåll bör prioriteras

Efter att regeringen presenterat sitt bud för förändringar under innevarande år är det dags att vända blicken framåt. Hos två av transportmyndigheterna finns det en diger önskelista på förändringar som de anser behöver finnas med i kommande nådiga lunta.

Trafikverket ber att få skjuta fram ekobonusstöden till att stimulera gods på sjöfarten, men får vänta på besked från regeringen. <br>
Trafikverket ber att få skjuta fram ekobonusstöden till att stimulera gods på sjöfarten, men får vänta på besked från regeringen.
Jacob Hederos

Men redan i dagens vårbudgetbesked går det också att avläsa hur väl ministrarna lyckats få in sina myndigheters önskemål hos finansdepartementet.

En av de senaste årens högst prioriterade frågor har varit att kunna få ta del av mer tillgängliga medel på EU-nivå. Men för det ska gå, behöver ofta också motsvarande belopp satsas nationellt.