Här är nyheterna i vårens budget

Ytterligare miljarder till vården, en förlängning av höjningen av bostadsbidraget till barnfamiljer och pengar till återställandet av E6:an. Den 15 april ska regeringen lämna sin vårändringsbudget till riksdagen.

I regeringens förslag till vårändringsbudget finns bland annat 6 miljarder extra till sjukvården.
I regeringens förslag till vårändringsbudget finns bland annat 6 miljarder extra till sjukvården.Foto: Anders Wiklund, Isabell Höjman/TT
Miranda Olsson

I mitten av april lämnar regeringen vårbudgeten och sina förslag på ändringar i årets budget till riksdagen. Inflationsbekämpningen står fortsatt i fokus, enligt finansminister Elisabeth Svantesson (M) som samtidigt öppnar för större satsningar framöver.

Budgetutrymmet ligger på sammanlagt 16,8 miljarder kronor och budgeten blir därmed fyra gånger så stor som förra årets. Redan nu har nyheter presenterats för drygt 14,2 miljarder.

Om vårbudgeten

I april varje år lämnar regeringen en vårbudget och en vårändringsbudget till riksdagen.

Vårbudgeten, 2025 års ekonomiska vårproposition, innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken kommande år.

Vårändringsbudgeten innehåller i stället regeringens förslag till ändringar i budgeten för innevarande år.

Efter att regeringen lämnat propositionerna debatteras förslagen i riksdagen innan beslut fattas i juni. Ändringarna i årets budget träder i kraft därefter.

6 miljarder till vården

Efter hårt tryck från både regioner och opposition lägger regeringen 6 miljarder extra i ett sektorsbidrag till hälso- och sjukvården. Ett välkommet besked, menar SKR. Samtidigt kommer krav på större långsiktighet för regionernas ekonomi, bland annat från Läkarförbundet.

Även skolan får ett tillskott på 500 miljoner i vårändringsbudgeten.

– Pengarna ska gå oavkortat till skolväsendet, exempelvis till grundskolan och motsvarande skolformer där det finns stora behov, säger skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande.

Höjning av bostadsbidraget förlängs

Den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget till barnfamiljer förlängs ännu en gång. Det handlar om ett tilläggsbidrag på 40 procent av bostadsbidraget som betalas ut automatiskt till barnfamiljer som redan får bidraget. Enligt regeringen rör det sig om 103 000 barnfamiljer varje månad.

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) skriver i en kommentar till Altinget att avsikten fortfarande är att tillägget ska vara ett tillfälligt stöd.

”Även om tilläggsbidraget har funnits tidigare och nu förlängs ytterligare sex månader gäller den avsikten alltjämt.”

Förlängningen i vårändringsbudgeten väntas uppgå till en kostnad av 650 miljoner kronor.

4 miljoner till Bris

För att fler unga ska lämna kriminella gäng öronmärker regeringen 4 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för Bris arbete. Pengarna ska gå till organisationens nationella stödlinje och till informationssatsningar. 

”Det är av yttersta vikt att samhället kraftsamlar för att stoppa att fler barn utnyttjas av kriminella gäng”, skriver regeringen i en debattartikel i Altinget. 

Sedan tidigare har 21 miljoner avsatts för stödlinjen och för en riktad kampanj till barn och unga. 

Miljardsatsning på flyget

Regeringen lägger 1,35 miljarder i vårändringsbudgeten på att stärka flygets konkurrenskraft.

– Svensk flygbransch befinner sig i ett mycket känsligt läge. Covid-19-pandemin, höjda bränslepriser och krig och oroligheter i vår omvärld är faktorer som starkt påverkat flyget, sade infrastrukturminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande när miljardsatsningen presenteras.

Pengarna ska motverka avgiftshöjningar inom det gemensamma avgiftsutjämningssystemet för säkerhetskontroller (GAS-systemet).

Därtill skjuts enligt Ekot ytterligare 1 miljard till Trafikverkets vidmakthållandebudget för att återställandet av E6:an utanför Stenungsund inte ska tränga undan andra vägförbättringsinsatser.

– Det motsvarar Trafikverkets uppskattade kostnad för återställandet av E6:an, säger infrastrukturminister Andreas Carlson till Sveriges Radio.

Jobbsatsning

Regeringen och SD vill se 317 miljoner kronor till sommarjobb för unga och fler yrkesutbildningsplatser. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ett tillskott på 4 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för uppdraget att stötta aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar.

MUCF får även 20 miljoner för att öka och underlätta civilsamhällesengagemang.

Domstolarna får tillskott

Av de 200 miljoner kronor som Sveriges domstolar velat se går regeringen nu med på att lägga hälften, 100 miljoner kronor, i vårändringsbudgeten.

– När brottsuppklarningen ökar och fler kriminella lagförs så ökar också belastningen på övriga delar av rättsväsendet. För oss är det oerhört centralt att domstolarna får bra förutsättningar att genomföra sitt viktiga samhällsuppdrag, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till TT.

Klimatklivet förstärks

Utöver de fem miljarder som redan avsatts till åtgärder för att minska utsläppen genom Klimatklivet föreslår nu regeringen ytterligare 100 miljoner kronor.

Pengarna kan bland annat gå till nya laddstolpar.

”Det är ett område där vi vill öka takten. Vi vill ha fler laddpunkter i hela vårt avlånga land, så att fler ser elbilen som ett alternativ”, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) till Dagens industri

Anslaget anslaget för skötsel av värdefull natur föreslås också öka med 30 miljoner efter en tidigare halvering där drygt 900 miljoner drogs av i budgeten.

Jordbruksverket får 7 miljoner kronor att fördela till Fagersta och Norberg för att mildra konsekvenserna av det afrikanska svinpestutbrottet förra året.

Motionslopp utan vägavgift

Regeringen väntas även föreslå ökade medel till Trafikverket i vårändringsbudgeten för att ideella föreningar ska kunna arrangera evenemang på statliga vägar utan kostnad. Hur mycket det rör sig om är ännu inte känt.

1,4 miljarder till Kriminalvården

Regeringen skjuter till 1,38 miljarder kronor till Kriminalvården i vårändringsbudgeten. Pengarna ska gå till att underlätta och snabba på fängelseutbyggnaden. Enligt Kriminalvårdens prognoser kan det om sju år, 2033, krävas tre gånger så många anstalts- och häktningsplatser, jämfört med hur många som finns i dag.

250 miljoner kronor tillförs även för arbetet mot den kriminella ekonomin. Pengarna ska gå till tio myndigheter, bland annat Tullverket, Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten.

300 miljoner till försvaret

Försvarsmakten får 300 miljoner ytterligare på sitt förbandsanslag i vårändringsbudgeten. Regeringen och Sverigedemokraterna vill därigenom stärka försvarets uthållighet och tillgänglighet. I budgeten föreslås även att 600 miljoner omfördelas från försvarsmateriel till förband.

”De extra resurserna kommer till exempel användas för anskaffning av drivmedel, sjukvårdsmateriel och livsmedel, utöka antalet utbildningsplatser och att stärka markverkstäderna i syfte att korta reparationsköerna för Försvarsmaktens fordon”, skriver partierna i en debattartikel i Aftonbladet

Pengarna ska även gå till fler beredskapsoperationer och en utökad prov- och försöksverksamhet för drönare.

Även det civila försvaret stärks med 385 miljoner, bland annat för upprustningen av Sveriges skyddsrum och uppbyggnaden av medicinlager. Av medlen ska 60 miljoner gå till att stärka cybersäkerheten.

Sis-förstärkning

Statens institutionsstyrelse får 304 miljoner kronor för att utöka antalet platser för de som dömts till sluten ungdomsvård och för att öka säkerheten. Myndigheten har bedömt att behovet av platser för sluten ungdomsvård har ökat från 50 till 150 platser på ett år.

Miljoner till stängt museum

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm tvingades stänga i augusti 2023 efter att brister hittats i museets tak. För att täcka intäktsbortfallet föreslår regeringen och SD att museet får ett tillskott på 12,8 miljoner kronor. Museet väntas öppna igen i juni.

Biståndet får tillbaka pengar

Efter att regeringen bantat biståndsbudgeten föreslås nu 1,472 miljarder kronor läggas tillbaka för genomförandet av regeringens reformagenda. Pengarna kommer från att asylkostnaderna blev lägre än förväntat förra året. 

För ukrainare som sökt sig till Sverige föreslås en anslagsökning med 137,6 miljoner kronor. 20 miljoner ska också gå till kommuners sfi-utbildning för personer som flytt från kriget.

300 miljoner föreslås även gå till Swedfund för att stötta uppbyggnaden av Ukraina.

Vårändringsbudgeten presenteras samtidigt som vårbudgeten den 15 april.

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00