Debatt

Regeringen: Statliga vägar öppnas upp för ideella föreningar

I dag beslutar regeringen att Trafikverket fortsatt ska få avstå från att ta ut ersättning från ideella föreningar på statliga vägar under 2024. Det skriver Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD) och Jakob Forssmed, socialminister (KD). 

”Beslutet är viktigt för landets alla föreningar som planerar och anordnar evenemang. Ideella föreningar och organisationer ska ha goda planeringsförutsättningar och inte åläggas omotiverat höga kostnader”, skriver ministrarna.
”Beslutet är viktigt för landets alla föreningar som planerar och anordnar evenemang. Ideella föreningar och organisationer ska ha goda planeringsförutsättningar och inte åläggas omotiverat höga kostnader”, skriver ministrarna.Foto: Jonas Ekströmer/TT, Pontus Lundahl/TT, Grøtt, Vegard Wivestad
Andreas Carlson
Jakob Forssmed
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Runt om i landet anordnas det många motionslopp och andra typer av arrangemang, och ofta är det ideella krafter i lokala föreningar som står för planering och genomförande. Det skapar lokalt engagemang, glädje och har betydelse för folkhälsan och därför är det viktigt att föreningslivet har goda förutsättningar för att anordna och bedriva idrott och annan verksamhet som sker på, eller påverkar, statlig transportinfrastruktur.

Trafikverket ska fortsatt avstå 

Regeringen gav tidigare Trafikverket i uppdrag att analysera hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet. Det arbetet fortsätter. Regelverket för arrangemang på statliga vägar har dock inneburit administration och kostnader för ideella föreningar.

Läs också

Regeringen ämnar därför i dag att fatta beslut om att Trafikverket fortsatt ska få avstå från att begära ersättning från ideella föreningar och organisationers kostnader för arrangemang på statliga vägar under 2024. Regeringen kommer också i vårändringsbudgeten att föreslå ökade medel till Trafikverket för att hantera dessa arrangemang utan att det drabbar föreningar med för höga kostnader. 

Ideella föreningar och organisationer ska ha goda planeringsförutsättningar och inte åläggas omotiverat höga kostnader.

Beslutet är viktigt för landets alla föreningar som planerar och anordnar evenemang. Ideella föreningar och organisationer ska ha goda planeringsförutsättningar och inte åläggas omotiverat höga kostnader.

Viktigt folkhälsofrämjande perspektiv

Dessutom är många av de lopp som anordnas viktiga ur ett folkhälsofrämjande perspektiv. Det är många som tar tag i träningen och förbereder sig inför ett lopp. Det kan vara det där cykelloppet eller löploppet som gör att vi faktiskt börjar träna och väl på plats får många uppleva tjusningen med att många människor delar det utmanande och roliga i att röra på sig. Att delta i detta är ofta både roligt och en folkfest – för såväl deltagare, publik som för funktionärer. Dessutom innebär loppen ofta viktiga intäkter till barn- och ungdomsidrotten.

Därför är det av stor vikt att föreningar kan fortsätta arrangera motionslopp och andra aktiviteter som är så viktiga för gemenskap och hälsa.

Samarbetspartierna skapar nu goda förutsättningar för att ordna till exempel cykellopp, midsommarfiranden och andra arrangemang till rimliga villkor. Det är bra för både folkhälsan, gemenskapen och det ideella engagemanget.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00