Endast tre partier vill skärpa tonen mot Trafikverket

Klimaträttsutredningens förslag att ge Trafikverket ett tydligt uppdrag att skapa ett transporteffektivt samhälle har svagt stöd bland partierna, enligt Gröna mobilisters valenkät. ”Vi hoppas att fler partier så småningom inser att dessa åtgärder behövs.”, säger ordförande Jesper Johansson.

Klimaträttsutredaren Anders Danielsson vill skärpa skrivningarna så att Trafikverket styr transportplaneringen tydligare mot klimatmålen. Men det förslaget har svagt stöd bland partierna i Sveriges riksdag.
Klimaträttsutredaren Anders Danielsson vill skärpa skrivningarna så att Trafikverket styr transportplaneringen tydligare mot klimatmålen. Men det förslaget har svagt stöd bland partierna i Sveriges riksdag. Foto: Erik Simander/TT

Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att Trafikverkets instruktion ska skrivas om, så att myndighetens får ett tydligt uppdrag att styra mot ett transporteffektivt samhälle, enligt Gröna mobilisters valenkät. Övriga riksdagspartier svarar nej på frågan eller att de inte har hunnit ta ställning till förslaget från Klimaträttsutredningen.

Jens Holm (V), trafikutskottets ordförande, säger till Altinget att han hade hoppats det skulle vara fler partier som ställde sig bakom utredningens förslag.