Välfärdssveket som hotar företagen

”Utan butiken dör byn” är en rubrik vi ofta får läsa i landsortspressen. Många mindre företag runt om i Sverige lever under nedläggningshot och sliter hårt för att behålla lönsamheten i verksamheten. Om politikerna menar allvar med att hela landet ska leva, måste förutsättningarna för att driva företag förbättras.  I Stockholms förorter och på andra […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar