April 2018

Måndag 23. april

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 24. april

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 13:00
 • Seminarium: 11 månader kvar till Brexit: Hur går egentligen förhandlingarna?

  Vad innebär den 21 månader långa övergångsperioden som EU och Storbritannien nyss presenterade? Och hinner man att förhandla fram och ratificera det nya avtalet i tid?

Onsdag 25. april

KL. 14:30
 • Konferens: Utformningen av vår digitala framtid: den digitala revolutionens utmaningar

  Europaparlamentets högnivåkonferens om den digitala ekonomins möjligheter och utmaningar

Maj 2018

Onsdag 2. maj

 • Plenarsammanträde i Europaparlamentet

  Parlamentet samlas för att höra och rösta om utskottens och de politiska gruppernas lagstiftningsförslag.

Onsdag 9. maj

KL. 9:00

Måndag 14. maj

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 18. maj

KL. 9:00

Tisdag 22. maj

 • EU:s ministerråd: Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 25. maj

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • EU:s nya regler för dataskydd träder i kraft

  Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla som lag i alla EU:s medlemsländer.

KL. 9:00

Måndag 28. maj

 • Plenarsammanträde i Europaparlamentet

  Parlamentet samlas för att höra och rösta om utskottens och de politiska gruppernas lagstiftningsförslag.

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • EU:s ministerråd: Konkurrenskraftsrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • EU:s ministerråd: Konkurrenskraftsrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 29. maj

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 8:30
 • Konferens: Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder

  Konferens om den tioåriga nationella strategi som började gälla 2017, med syfte för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategins fyra målsättningar går som en röd tråd genom konferensen och seminarieblocken har dessa mål som teman.