April 2020

Tisdag 21 april

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Maj 2020

Lördag 9 maj

 • Europadagen 2020

  Europas sammanhållning firas på årsdagen av Schumandeklarationen.

Söndag 24 maj

 • Konferensen för parlamentens EU-organ

  ZAGREB.

Juni 2020

Torsdag 18 juni

 • Toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer

  BRYSSEL. Dagordning publiceras på Europeiska rådets hemsida en vecka innan mötet ska hållas.

Fredag 26 juni

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statistiska centralbyrån att utföra en studie om valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019

  Sista datum för Statistiska centralbyrån att slutredovisa uppdraget. 

Juli 2020

Onsdag 1 juli

 • Tyskland tar över som ordförandeland i EU

Oktober 2020

Torsdag 15 oktober

 • Toppmöte med EU:s stats- och regeringschefer

  BRYSSEL. EU-toppmöte i Bryssel som arrangeras av Europeiska rådet.