Oktober 2018

Onsdag 17. oktober

KL. 9:00
 • Seminarium: EU mitt i en storm av handelskonflikter

  Seminarium om handelskonflikterna mellan EU, USA och Kina.

KL. 14:00

Torsdag 18. oktober

 • Europeiska rådet sammanträder

  EU:s stats- och regeringschefer sammanträder för att diskutera handelsfrågor. 

Måndag 22. oktober

 • Plenarsammanträde i Europaparlamentet

  Parlamentet samlas för att höra och rösta om utskottens och de politiska gruppernas lagstiftningsförslag.

KL. 13:00
 • Seminarium: EU:s utbildningsöversikt 2018

  Med anledning av publiceringen av årets utbildningsöversikt anordnar EU-kommissionen och Utbildningsdepartementet ett seminarium. 

November 2018

Fredag 2. november

KL. 9:00

Tisdag 6. november

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 9. november

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 9:00

Onsdag 14. november

KL. 9:00
 • Konferens: Nationell dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik

  SKL anordnar en dag för diskussioner kring EU:s framtida sammanhållningspolitik.

KL. 9:00
 • Konferens: Nationell dialog om EU:s sammanhållningspolitik

  SKL anordnar en dag för diskussioner kring EU:s framtida sammanhållningspolitik.

Fredag 16. november

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 9:00

Måndag 19. november

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 20. november

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder (försvarsfrågor)

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 23. november

KL. 9:00

Måndag 26. november

 • EU:s ministerråd: Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 28. november

 • Plenarsammanträde i Europaparlamentet

  Parlamentet samlas för att höra och rösta om utskottens och de politiska gruppernas lagstiftningsförslag.

Torsdag 29. november

 • EU:s ministerråd: Konkurrenskraftsrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.