Januari 2018

Måndag 22. januari

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 18:30
 • Seminarium: Sverige i stormaktspolitikens mitt

  Seminarium om diplomati och utrikespolitik med anledning av Sven Hirdmans bok Sverige i stormaktspolitikens mitt.

Tisdag 23. januari

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 26. januari

KL. 9:00

Måndag 29. januari

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 31. januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Pensionsmyndighetens verksamhet

  Sista datum för Pensionsmyndigheten att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera de konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU som berör Försäkringskassans verksamhet

  Sista datum för Försäkringskassan att redovisa uppdraget.

Februari 2018

Måndag 5. februari

KL. 11:45
 • EU-dag vid Mittuniversitetet i Sundsvall

  EU-kommissionens representation i Sverige, tillsammans med universitet och kommuner, är ute på Sverigeturné vid universiteten för att belysa olika EU-frågor och uppmuntra till debatt och diskussion om vilket EU det svenska folket vill ha.

Fredag 9. februari

KL. 9:00

Torsdag 15. februari

 • EU:s ministerråd: Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 16. februari

KL. 9:00

Måndag 19. februari

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 20. februari

 • EU:s ministerråd: Ekofinrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 23. februari

KL. 9:00

Måndag 26. februari

 • EU:s ministerråd: Utrikesrådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • EU:s ministerråd: Rådet för transport, telekommunikation och energi sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 27. februari

 • EU:s ministerråd: Allmänna rådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Mars 2018

Fredag 2. mars

KL. 9:00

Måndag 5. mars

 • EU:s ministerråd: Miljörådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 7. mars

KL. 9:00
 • Seminarium: EU:s hälsoprogram och arbetsplanen för 2018

  Ett informationsmöte om EU:s hälsoprogram och om arbetsplanen för 2018.