Debatt

Guteland (S):

Guteland (S): "Vi måste satsa mer på biobränslen"

DEBATT. I dag fattar Europaparlamentet en rad avgörande beslut för Europas framtida energisektor.  Om vi ska nå målen i Parisavtalet måste vi satsa mer på biobränslen med hög klimatnytta, skriver Jytte Guteland (S), europaparlamentariker.

Corazza Bildt: Sociala pelaren stannar inte vid riktlinjer

Corazza Bildt: Sociala pelaren stannar inte vid riktlinjer

SLUTREPLIK. För att få medborgares stöd för ett starkt Europa som står för fred och frihet behövs rätt saker göras på rätt nivå. Verkliga problem löser man inte med social regelbörda från Bryssel, skriver Anna Maria Corazza Bildt (M).

"För att bekämpa klimatförändringarna måste vi ta skogen till hjälp"

DEBATT. Skogens bidrag till klimatarbetet skulle kunna fördubblas. För att frigöra potentialen hos EU:s skogar krävs rätt incitament för att stödja beskogning, skogsbruk och att fossilbaserade produkter byts ut mot skogsbaserade lösningar, skriver Marc Palahí, chef för Europeiska skogsinstitutet.