Barbro Westerholm (L): Fel att neka hemtjänst till äldre som befinner sig i sina fritidshus

[image]    Idag har socialutskottet justerat ett tillkännagivande om tidsbegränsad ändring av lagen om rätt till hemtjänst för boende i annan kommun än hemkommunen. Tillkännagivandet innebär att man uppdrar regeringen att ta fram ett lagförslag som innebär tidsbegränsad möjlighet för vistelsekommun att neka hemtjänst för personer med annan bosättningskommun.  Det är självklart att vi alla ska hjälpas åt för att bromsa smittspridningen men vi anser att det är viktigt att så långt det går värna människorsfrihet att även i svåra tider lämna hememt. Detta gäller inte minst efter den tunga


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar