Drygt 16 000 arbetsgivare intervjuas av Arbetsförmedlingen

Håller Sveriges starka arbetsmarknad i sig? Hur ser arbetsgivarna på efterfrågan och rekryteringsbehov de närmaste åren? De kommande veckorna intervjuar Arbetsförmedlingen drygt 16 000 arbetsgivare i landet. Resultatet av framtidsspaningen presenteras den 12 juni i nästa arbetsmarknadsprognos. Arbetsförmedlingens senaste prognos visade på en urstark arbetsmarknad och i år väntas sysselsättningen öka med 65 000 personer i hela landet. Samtidigt bromsar bristen på arbetskraft jobbtillväxten. På fem års sikt beräknas ett underskott på 100 000 personer av utbildad arbetskraft. I mars startar


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar