V: Vi har den mest genomtänkta klimatpolitiken

VALPLATTFORM. Inför valet i EU-parlamentet i vår är det klimat i fokus för Vänsterpartiet. En klimatinvesteringsbank, höjda utsläppsmål och slopade subventioner står på agendan. Inget annat parti har så bra klimatpolitik, enligt Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet har presenterat sitt förslag till valplattform inför EU-valet. Om plattformen klubbas igenom på valkonferensen i februari så kommer V att satsa mycket på klimatfrågan och partiet gör det med gott självförtroende.  

– Vi menar att vi har den mest genomtänkta, mest sammanhängande och mest radikala klimatpolitiken av de partier som går in i det här EU-parlamentsvalet, säger partiledaren Jonas Sjöstedt. 

Vänsterpartiet anser att fossilindustrin och bilindustrin har ett för stort inflytande på utformningen av politiken i EU. Det inflytandet är nödvändigt att bryta för att klara klimatomställningen enligt Sjöstedt. 

Slopade subventioner

Ett av Vänsterpartiets förslag är att avskaffa en rad klimatskadliga subventioner.  

– Det handlar om allt ifrån stora motorvägsbyggen som inte går att försvara utifrån ett klimatperspektiv till subventionerna av animalieproduktion som förstör klimatet. Men det är också konkreta projekt. Här i Sverige har EU varit med och gett stöd till den nya fossilgasterminal som ska byggas i Göteborg. Det är anmärkningsvärt att regeringar godtar att man gör den här typen av investeringar som förstör klimatet och sen tycker att EU ska vara med och betala den här klimatförstörelsen, säger Sjöstedt.

Läs också: V vill nationalisera kommissionens makt

Investeringsbank

Partiet vill också höja EU:s utsläppsmål. I dag är målet 40 procents minskning av växthusgasutsläppen till år 2030 (jämfört med 1990). Vänsterpartiet vill att den siffran ska vara 60 procent.  

För att lyckas med sina klimatambitioner vill V inrätta en europeisk klimatinvesteringsbank, eller snarare ställa om den befintliga investeringsbanken.  

– Det är en institution med enorm makt och ekonomiska muskler. Vi menar att inte en krona, inte en euro, inte en złoty ska gå till någonting som förstör klimatet. Tvärtom ska det här användas som en motor till investeringar för att bygga bort fossilberoendet i våra olika länder. Vi bedömer att det skulle göra mycket stor skillnad att styra investeringar på det sättet.  

Fossilfria bilar

V tar också med sig ett förslag från valplattformen i riksdagsvalet, ett förbud mot försäljning av nya bilar som använder fossila bränslen som drivmedel efter år 2025, till europeisk nivå. Jonas Sjöstedt säger att frågan måste regleras på EU-nivå, så att inte den inre marknaden förhindrar ett svenskt lagförslag. 

– Det finns en utmaning med EU:s inre marknad där företagens rätt att sälja bilar ofta går före miljöhänsynen. 

Utöver dessa förslag vill partiet också verka för att alla länder inför en progressiv flygskatt samtidigt som det internationella tågresandet ska underlättas. 

– Det har i praktiken tillåtits förfalla under senare år. Det har blivit enklare och billigare att flyga. Det har blivit krångligare och dyrare att ta tåget. Den utvecklingen vill vi ändra på, säger Sjöstedt.  

Forrige artikel Sverige i skottgluggen för gränskontroller Sverige i skottgluggen för gränskontroller Næste artikel Podd: Gula västar, klimatpanik och verklighetens Good Bye Lenin Podd: Gula västar, klimatpanik och verklighetens Good Bye Lenin