V vill nationalisera kommissionens makt

REFORMARBETE. Vänsterpartiet vill att nationella parlament ska få rätt att föreslå europeiska lagar, inte som i dag att lagförslag läggs av EU-kommissionen. Det är ett av flera förslag som ska öka demokratin i EU, enligt partiet. 

Foto: Johan Manell/Altinget
Johan Manell

Vänsterpartiet kommer inte att formellt driva kravet på ett svenskt EU-utträde den närmaste tiden. I stället ligger fokus på att försöka reformera och demokratisera unionen. De lagförslag som i dag klubbas igenom i ministerrådet och parlamentet är lagda av EU-kommissionen. Vänsterpartiet vill flytta en del av den makten till de nationella parlamenten. 

– Vi menar att den rätt att föreslå ny lag som i dag bara EU-kommissionen har istället bör tillhöra de nationella parlamenten. Det vore en verklig demokratireform, om parlamenten får föreslå nya lagar. Egentligen borde det vara rätt självklart att folkvalda får föreslå nya lagar, säger Jonas Sjöstedt (V), partiledare, till Altinget. 

Inte representativ

Redan i dag finns det en möjlighet för nationella parlament att föreslå lagstiftning. Men då måste det ske via kommissionen. Det är ett upplägg som Jonas Sjöstedt inte ger mycket för.  

– Det är en urvattnad variant. I slutändan är det upp till EU-kommissionens vilja om lagförslagen läggs fram eller inte. Det är en rätt att föreslå lag “på nåder”. Vi tycker att de folkvalda ska ha rätt att föreslå ny lag “punkt”.  

Kommissionen, som är sammansatt av ledamöter från samtliga medlemsländer, är tänkt att representera EU som helhet. Men så fungerar det inte i praktiken, enligt Sjöstedt. 

– EU-kommissionen är ju trots att den är sammanställd av ledamöter från nationerna uttryckligen förbjuden att ta instruktioner från hemländerna. Kommissionärerna svär en ed på att inte lyssna på nationella parlament. Det är rätt bisarrt men så är det faktiskt.  

Även rådet kritiseras

Även ministerrådet får sig en släng av sleven. Bristen på insyn försvårar ansvarsutkrävandet menar Sjöstedt. 

– Fortfarande i EU:s ministerråd tas många av besluten bakom stängda dörrar och de tas i praktiken i ambassadörernas förhandlingsgrupper, inte ens i det formella rådet. Bara när man har full insyn i det kan de nationella parlamenten utkräva ansvar av sina regeringar.  

Sammantaget hoppas Vänsterpartiet, att tillsammans med andra vänsterpartier i Europa, genom dessa och en rad andra reformer kunna föra EU i en, enligt dem, mer demokratisk riktning.   

Nämnda personer

Jonas Sjöstedt

Tidigare partiledare Vänsterpartiet
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00