Utsläpp från tung trafik möter skärpta krav

TRANSPORT. EU-lagstiftarna har enats om nya regler som ska öka kontrollen av den tunga trafikens utsläpp. Samtidigt förhandlas regler fram som rimmar väl med svenska regeringens ambition att införa en vägslitageavgift.

Under måndagskvällen tog EU-lagstiftarna för första gången ett steg på vägen mot att få till klimatutsläppsregler för den tyngre trafiksektorn i EU.

Genom de nya rapporteringskraven som nu införs ska dels öppenheten öka inom sektorn, som har dragits med stora skandaler efter omfattande kartellbildning. Samtidigt förväntas också konsumenternas makt stärkas, genom att det ska bli enklare att kunna jämföra fordonen mot varandra vid inköp.

Under slutförhandlingarna har det bland annat varit strid kring omfattningen av öppenheten för de 77 mätvärdena som ska avkrävas av lastbilsproducenterna. Lagstiftarna lyckades bena ut en kompromiss för ett av de känsligaste värdena, luftmotståndet, genom att skapa ett spann där de exakta värdena utelämnas.

Parlamentet hade här krävt generellt mer öppenhet kring redovisningen. Men en av förhandlarna, moderaten Christofer Fjellner, stod närmare medlemsländerna i sin position och blev därför nöjd med överenskommelsen.
”Fick efter mycket om och men rätt i det mesta av min kritik mot europaparlamentets position.” kommenterade parlamentarikern på Twitter.

Det har även varit strid kring vilka sanktionsmöjligheter som ska kunna drabba lastbilstillverkare som ljuger i sin redovisning. Kommissionen får nu möjlighet att döma ut böter på max 30 000 euro om detta upptäcks, men bara om det går att bevisa att avvikelsen är uppsåtlig eller sker på grund av grov oaktsamhet

Står för fem procent av EU:s utsläpp

Sektorn, som i dag står för runt fem procent av unionens utsläpp, kommer i maj också att få ytterligare krav på sig genom ett nytt förslag från kommissionen på gränsvärden för CO2-utsläppen.

– Med detta nya robusta, pålitliga och transparenta övervaknings- och rapporteringssystem är vi på god väg mot nästa steg: Utsläppsstandarder för tunga fordon, som ska föreslås i maj 2018, kommenterade klimat- och energikommissionären Miguel Arias Canete.

Förhoppningen hos miljöorganisationer som Transport and Environment har varit att rapporteringsreglerna direkt ska leda till lägre utsläpp från sektorn, men ambitionen från EU-kommissionen är att gränsvärden kommer att få den direkt styrande effekten.

Läs mer: Öppenhet kommer att leda till sänka priser för konsumenter, tror T&E

I maj förväntas måndagskvällens överenskommelse mellan EU-lagstiftarna slutligt godkännas av parlamentet och ministerrådet.

Vägslitageavgift får backning i miljöutskottet

Under tisdagen togs även ett annat steg på vägen mot att förändra ramarna för hur miljöskador från den tyngre trafiken ska regleras framöver. Parlamentets miljöutskott kunde nämligen enas om sin position till revideringen av det så kallade eurovinjett-direktivet.

Eurovinjettdirektivet, som infördes år 1999, ger medlemsländerna möjlighet att avgiftsbelägga trafiken, bland annat utifrån det slitage och de miljöskador som uppkommer till följd av användningen av vägarna.

Dagens situation där det förekommer allt från vägtullar till tidsbaserade avgiftssystem anses marknadsstörande av EU-kommissionen som därför vill få till generella regler. Målet är därför i deras förslag att alla länder ska övergå till ett avståndsbaserat system, där brukaren får betala en avgift utifrån hur mycket de kör de tyngre fordonen på vägarna. Kommissionens linje fick också uppbackning i EU-parlamentets miljöutskott, då det anses mer förenligt med principen "att förorenaren ska betala".

Avgiftens storlek ska utgå ifrån fordonens CO2-utsläpp, men olika former av rabatter ska kunna ges, bland annat utifrån vilka andra transportslag som är tillgängliga i området. Det finns alltså stora likheter i kommissionens linje med det svenska förslaget till en vägslitageavgift, som presenterades i mitten av mars.

Läs mer: ”Vagt” förslag till kilometerskatt får mixat mottagande

Men att tvinga alla medlemsländer att övergå till det avståndsbaserade systemet kommer inte att bli enkelt enligt förhandlare som följer debatten hos lagstiftarna. Flera medlemsländer ställer sig frågande till förändringen och det förekommer även splittring inom de parlamentariska grupperna. Men i miljöutskottet fick rapportören Seb Dance från den socialdemokratiska gruppen stöd för sin hållning när 50 röstade för och 11 emot hans rapport, som även trycker på att inkomsten från avgifterna ska stanna inom transportsektorn. Det ansvariga transportutskottet tar sin position den 24 maj.

Kommissionen föreslår även att det ska vara möjligt för medlemsländerna att ta betalt från andra sorters fordon än lastbilar, och föreslår därför att reglerna ska kunna omfatta allt från personbilar till bussar.

– Detta ommer troligen bli svårare att få igenom i samtalen med medlemsländerna, även om miljöutskottet backar upp det, säger en av förhandlarna till Altinget.

Forrige artikel Nord Stream 2 ska följa EU-reglerna Næste artikel Twitterkoll från Europaparlamentet