Debatt

Tillsätt en nordisk säkerhets- och försvarskommission

I denna nya säkerhetspolitiska verklighet så är det viktigt att en gemensam politik förankras i samtliga nordiska parlament, skriver socialdemokratiska representanter i Nordiska rådet.

Bilden är från en totalförsvarsuppvisning på Öland 2022.
Bilden är från en totalförsvarsuppvisning på Öland 2022.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi lever i en tid med starka säkerhetspolitiska spänningar. Rysslands krigföring i Ukraina är mycket brutal och bryter mot alla folkrättsliga regler. Det hotar freden på hela den europeiska kontinenten. Vårt stöd till Ukraina måste vara uthålligt och långsiktigt.

Den säkerhetspolitiska situationen har försämrats radikalt och relationerna till Ryssland har förändrats i grunden. Motiven för att fördjupa och förstärka de försvars- och säkerhetspolitiska samarbetena är därför starka. Ett svenskt och finskt NATO-medlemskap kommer att stärka det nordiska försvarssamarbetet.

Undertecknare

Annette Lind
Medlem av Folketinget, Danmark
Erkki Tuomioja
Ledamot, Finlands riksdag
Heléne Björklund
Ledamot, Sveriges Riksdag
Jorodd Asphjell
Stortingsrepresentant, Norge
Oddný G. Harðardóttir
Medlem, Alltinget Island
Peter Hultqvist
ordförande försvarsutskottet, Sveriges Riksdag

I denna nya säkerhetspolitiska verklighet så är det viktigt att en gemensam politik förankras i samtliga nordiska parlament. Vi socialdemokrater i Norden vill därför tillsätta en nordisk säkerhets- och försvarskommission. Den ska bestå av parlamentariker från samtliga parlament i Norden. Uppgiften är att framställa en rapport där politiska prioriteringar inom säkerhet- och försvarsområdet och huvudinriktningar inför framtiden presenteras för respektive parlament. Parlamentarisk förankring ger långsiktig styrka och stabilitet. Självklart ska samordning ske med de olika regeringarna, men den yttersta ambitionen är förankringen i parlamenten.

Utveckling av totalförsvar

Huvudpunkter i arbetet kan till exempel vara en gemensam säkerhetspolitisk analys av utvecklingen i Arktis, Nordatlanten och Östersjön samt utveckling av totalförsvar och fokus på cyber- och informationssäkerhet.

Genom gemensamma förhållningssätt och ambitioner så stärks det nordiska samarbetet inom säkerhet- och försvarsområdet. NATO kommer att vara vår främsta arena och det som kan göras i ett nordiskt perspektiv stärker NATO som helhet och organisation.

Viktig signal till omvärlden

Att ha en fastlagd gemensam bild i de nordiska länderna vad gäller säkerheten och hoten mot vår demokrati är en mycket viktig signal till omvärlden. Det visar ytterst att vi gemensamt är beredda att stå upp för de demokratiska värden som våra nationer bygger på.

Kan vi dessutom, med utgångspunkt från omvärldsbilden, kartlägga våra gemensamma resurser och kompetenser för att möta hotbilderna så stärker det myndigheterna som i respektive land ansvarar för civil- och militär beredskap. Vi måste utnyttja våra civila och militära resurser så att de skapar maximal säkerhet.

Med ett förstärkt och fördjupat nordiskt samarbete kan vi bidra till stabilitet, fred och frihet i Norden.

Nämnda personer

Peter Hultqvist

Ordförande i försvarsutskottet (S)
Gymnasieutbildning (Soltorgsskolan och Hagaskolan, Borlänge)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00