Sverige backar upp amerikansk försvarsindustri

SÄKERHET. Sverige strider hårt för att även företag från länder utanför EU ska få delta i EU:s försvarsprojekt. Det gäller länder som USA, Storbritannien och Norge.

Bengt Ljung

BRYSSEL. Motståndarsidan leds av Frankrike, som vill begränsa deltagandet till EU-länder.

– Vi ser det som en oerhört viktig fråga. Vi driver den hårt, sa försvarsminister Peter Hultqvist (S) till journalister efter mötet för EU:s försvarsministrar på tisdagen.

– Vi har en industri i Sverige som bland annat ägs av amerikanska och engelska intressen. Det är viktigt att den typen av industri kan vara med i olika projekt, fortsatte han.

Gäller projekt inom Pesco

Den så kallade tredjelandsfrågan gäller deltagande i projekt som finansieras av Europeiska försvarsfond och projekt inom försvarssamarbetet Pesco.

Oenigheten består

Försvarsministrarna kunde inte enas i denna segslitna fråga vid mötet. Målet är nu att bli klara före EU-toppmötet på luciadagen. Men beslutet måste vara enhälligt bland de 28 EU-länderna. Förhandlingarna kommer att fortsätta på tjänstemannanivå.

EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini hoppades att man skulle kunna hitta en balans mellan de två lägren.

– Man får hitta en balans mellan att öppna möjligheten för tredje land att delta i Pescoprojekt där de tillför ett värde, sa hon vid en presskonferens.

Diskussionen försvåras av Brexit. Frankrikes allmänna inställning är att Storbritannien inte ska kunna nyttja olika fördelar av EU-samarbetet när landet har lämnat unionen.

Europeiska försvarsfonden lanserades ifjol och ska hjälpa EU-länderna att använda sina budgetpengar effektivare inom forskning, utveckling och inköp.

Bara tre länder utanför

Försvarssamarbetet Pesco startade också ifjol. 25 av de 28 EU-länderna deltar. Bara Danmark, Storbritannien och Malta saknas.

På måndagen godkände försvarsministrarna en andra omgång av 17 Pesco-projekt. Ett av dem är ett svensk-franskt initiativ för att testa och utvärdera missiler, ammunition och annan militär utrustning. Det sker dels i Frankrike och dels vid Vidsel nära Älvsbyn (Försvarets Robotsförsökplats Norrland, RFN).

Slovakien och Spanien har anslutit sig till projektet. Även Finland är intresserad, sa Peter Hultqvist.

– Det innebär att vi bygger upp kompetens och framförallt utnyttjar befintlig kompetens, sa han.

Spionskola blir nytt projekt

Ett av de mer fantasieggande projekten som godkändes var en ”spionskola” med Grekland och Cypern som deltagande länder (Joint EU Intelligence School).

En första omgång på 17 Pesco-projekt antogs i mars i år. Bland dem deltar Sverige i tre projekt, Det gäller ett utbildningscenter, medicinsk ledningsförmåga och militär rörlighet över gränser.

Av de totalt 34 projekten så är Sverige alltså med i fyra. Försvarets materielverk och Försvarsmakten har utvärderat projekten och valt ut dessa fyra. Peter Hultqvist sa att det också är möjligt att kliva in i pågående projekt och att Sverige skulle kunna ansluta sig till fler.

En annan punkt på försvarsministrarnas dagordning var en rapport från det första försöksåret då EU-länderna redovisar sina försvarssatsningar inom forskning och investeringar för varandra. Syftet är att EU länder lättare ska kunna hitta samarbetsområden.

– Alla ministrar var mycket nöjda. Det var förstås ett första försök, så jag är säker på att det kan förbättras, sa Federica Mogherini.

Försvarsministrarna beslöt att permanenta den årliga översynen, som kallas CARD – Coordinated Annual Review of Defence.

Nämnda personer

Peter Hultqvist

Ordförande i försvarsutskottet (S)
Gymnasieutbildning (Soltorgsskolan och Hagaskolan, Borlänge)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00