Så mycket ska biltillverkarna minska utsläppen

KOLDIOXID. De nya EU-utsläppskraven på biltillverkarna innehåller både piska och morot. Men det är inte troligt att de blir tillräckliga för att fullt ut bidra till den svenska målsättningen.

Kraven på nya fordons avgasutsläpp ska skärpas med nya EU-åtgärder. Metoden som föreslås, att stegvis dra ner utsläppen från 95 gram koldioxid per kilometer år 2021, ska leda till minst 30 procents lägre samlade utsläpp i den fordonsflotta som lämnar fabrikerna år 2030.

På så sätt är det tänkt att fordonstillverkarna ska dra ett av sina strån till stacken för att få ner sina CO2-utsläpp, som står för omkring 12 procent av unionens totala utsläpp. Men 30-procentsmålet är just lägsta ribban, denna gång.

För ovanlighetens skull ser både EU-parlamentet och ministerrådet att eftersträva en högre ambition än EU-kommissionen. Det kan bland annat förklaras av medlemsländernas behov av ytterligare åtgärder för att transportsektorn ska klara sin del av utsläppsminskningen som krävs av medlemsländerna i ett av de stora klimatramverken i unionen, ESR.

"Mer kommer krävas nationellt"

De föreslagna målnivåerna som just nu ser ut att bli resultatet hos lagstiftarna, 35 respektive 40-procents reduktion, anses otillräckliga. Det menar bland andra Transport & Environment, T&E. 40 procents minskade utsläpp i nya fordon år 2030 beräknas exempelvis leverera hälften av den utsläppsminskning som krävs inom ESR-lagstiftningen, uppger T&E.
– För att möta deras egna 2030-mål så krävs det därför att medlemsländerna vidtar andra radikala styrmedel för att reducera transportutsläppen, såsom att öka bränsleskatterna eller förbjuda bilar i städers centrum, skriver Glen Archer i en debattartikel i Euractiv.

"Störst effekt efter 2030"

För svensk del så efterfrågar expertmyndigheterna och regeringen att ribban ska höjas till 50 procents utsläppsreduktion, för att insatsen ska bidra tillräckligt till den egna nationella målsättningen att få ner utsläppen i transportsektorn med 70 procent till år 2030.
– Man ska dock komma ihåg att den största effekten av det här regelverket kanske först uppnås efter 2030, när stora delar av flottan bytts ut, säger en förhandlare till Altinget.

Läs mer: Myndigheter: Utsläppsmålen för bilar borde vara mer ambitiösa

Den svenska målsättningen ser ut att få det svårt att överleva i rådet. För tillfället finns det en blockerande minoritet bakom att höja målet över 35 procent, men det krävs enligt T&E:s beräkningar endast att ett land byter sida för att ribban ska höjas till 40 procent när miljöministrarna samlas den 9 oktober.

Läs mer: Nivån på utsläppskrav för bilar splittrar ministrarna

Tyskland, med den största bilindustrin bakom sig, är ett av de skeptiska länderna. Kommissionen å sin sida försvarar sitt förslag på 30 procents reduktion med näbbar och klor. De har bland annat varnat för stora konsekvenser på arbetsmarknaden hos fordonstillverkarna om ribban höjs ytterligare, vilket har ytterligare irriterat företrädare för en högre målnivå.

Ansvarig S-ledamot fick backa för att få med gruppen

I parlamentet förespråkade det ansvariga miljöutskottet först att ribban skulle höjas till 45-procent. Men S-parlamentarikern som leder förhandlingarna, Miriam Dalli, har fått backa från sin ambition när hon skulle få stöd av hela S-gruppen i parlamentet.

Målnivån sänktes till 40 procent, vilket bland annat ska ha lett till att hon skulle fått med sig de tyska S-parlamentarikerna, vilket anses centralt för att kunna skapa en majoritet bakom en av linjerna i parlamentet. De tyska ledamöterna har tidigare varit svåra att få med sig, då fackföreningsrörelsen i hemlandet har varit skeptisk.
– Det kan dock vara så att den tyska fackföreningsrörelsen har accepterat 40-procent just för att de sedan ändå i slutändan räknar med att nivån landar på 35-procent, efter kompromissen mellan parlamentet och rådet, säger en förhandlare till Altinget.

Läs mer: Hemligt avtal i bilindustrin kan ha hindrat renare bilar

Parallellt pågår arbetet med att behandla förslaget för hur tyngre lastbilar ska dra ner på utsläppen. Det förslaget, som presenterades i maj av kommissionen, har dock inte kommit lika långt i förhandlingarna och det är först i mitten av oktober som ansvariga miljöutskottet i EU-parlamentet ska samlas för att rösta om sin position. Här är det också samma utsläppsreduktion som föreslås från kommissionen, 15 respektive 30 procents utsläppsreduktion för nya fordon år 2025 och 2030.

Forrige artikel Föreslagen kvot för Östersjötorsk väcker frågor Föreslagen kvot för Östersjötorsk väcker frågor Næste artikel Bilutsläppsomröstning visade på tydlig klyfta mellan EU-länder Bilutsläppsomröstning visade på tydlig klyfta mellan EU-länder