Debatt

Moderater: "Klimatet bryr sig inte om rödgrön symbolpolitik"

DEBATT. För att minska kolberoendet måste en större del av EU:s budget gå till att bygga ut de förnybara energikällorna och framförallt kärnkraften, skriver Greta Eulau och Arba Kokalari (M).

Arba Kokalari (M) och Greta Eulau.
Arba Kokalari (M) och Greta Eulau.Foto: Moderata studenter
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Arba Kokalari (M)
Kandidat till Europaparlamentet
Greta Eulau
Riksordförande Moderata studenter


Den nuvarande regeringen har lagt mer pengar än någon tidigare regering på klimatinvesteringar. Ändå har utsläppen ökat. Klimatet bryr sig inte om rödgrön symbolpolitik utan förtjänar effektiv och resultatinriktad klimatpolitik.

Handeln flyttar utomlands

Den svenska klimatdebatten har de senaste åren dessvärre präglats av positionering. Det har blivit viktigare för regeringen att framstå som klimat-och miljövänliga, snarare än att genomföra reformer som faktiskt förbättrar klimatet. Bland annat har Sverige på egen hand, utan resten av EU, infört flyg- och kemikalieskatt.

Resultatet blev det alla varnade för – flygresan som skulle gått från Malmö har blivit billigare från Köpenhamn och nu flyttar elektronikhandeln utomlands. Istället för verkningslös symbolpolitik måste Sverige fokusera på sådant som faktiskt ger effekt för att sänka klimatutsläppen på riktigt.

Global skatt

Istället för flygskatt enbart i Sverige behöver Chicagokonventionen förändras. Konventionen som den ser ut i dag gör det omöjligt att ta ut skatt på flygbränsle globalt så att alla har samma spelregler för beskattning av flygens utsläpp.

Konventionen som den ser ut i dag gör det omöjligt att ta ut skatt på flygbränsle globalt så att alla har samma spelregler för beskattning av flygens utsläpp.

Genom att beskatta just utsläppen gynnas företag som utvecklar klimatsmarta lösningar istället för att beskatta flygresan. Det skulle innebära att utsläppen inte bara skulle flytta, utan också faktiskt minska och därmed göra skillnad för klimatet.

Bygg ut kärnkraften

Vidare måste även en större del av EU:s budget gå till forskning och klimatomställning, bland annat till att bygga ut de förnybara energikällorna och framförallt kärnkraften. Genom att säkerställa att transporter och industrier använder mer fossilfri el kan vi minska kolberoendet i Europa och världen, och därmed kraftigt minska klimatutsläppen.

Måste ta en ledande roll

Sverige ska ligga i framkant och göra mycket för klimatet och effekten måste alltid stå i centrum, inte vad som ser bra ut och känns bra. Därför måste Sverige ta en ledande roll i att EU utformar klimatpolitik som faktiskt ger resultat.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00