Guteland (S): Jag kämpar för barn och bin i EU

INTERVJU. Jytte Guteland (S) jobbar för att få bort hormonstörande ämnen som påverkar barns uppväxt och hälsa. Även andra miljöfrågor ligger på hennes bord. Hon anser att EU måste bli bättre på att acceptera enskilda länders politiska system, för Sveriges del nämner hon bostadsmarknaden och föreningslivet.

Foto: Andreas Liljeheden
Andreas Liljeheden

Jytte Guteland för Socialdemokraterna blir intervjuad om drivkrafter för politiker och politiska idéer för Europa. Tidigare har Kristina Winberg (SD), Christofer Fjellner (M), Soraya Post (FI), Lars Adaktusson (KD), Marita Ulvskog (S), Fredrick Federley (C), Max Andersson (MP), Cecilia Wikström (L) och Malin Björk (V) blivit intervjuade i Altingets serie där svenska parlamentariker från alla partier svarar på samma grundläggande frågor.

 

Altinget logoEU
Läs Altinget EU gratis 2023
Vi sätter fokus på EU-frågorna under Sveriges ordförandeskap 2023. Därför kan du läsa Altingets EU-nyhetsbrev gratis från januari till och med juni 2023. Läsningen avslutas därefter automatiskt och du behöver inte göra mer.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00