Guteland (S): Jag kämpar för barn och bin i EU

INTERVJU. Jytte Guteland (S) jobbar för att få bort hormonstörande ämnen som påverkar barns uppväxt och hälsa. Även andra miljöfrågor ligger på hennes bord. Hon anser att EU måste bli bättre på att acceptera enskilda länders politiska system, för Sveriges del nämner hon bostadsmarknaden och föreningslivet.

Jytte Guteland för Socialdemokraterna blir intervjuad om drivkrafter för politiker och politiska idéer för Europa. Tidigare har Kristina Winberg (SD), Christofer Fjellner (M), Soraya Post (FI), Lars Adaktusson (KD), Marita Ulvskog (S), Fredrick Federley (C), Max Andersson (MP), Cecilia Wikström (L) och Malin Björk (V) blivit intervjuade i Altingets serie där svenska parlamentariker från alla partier svarar på samma grundläggande frågor.

 

Forrige artikel Miljarder att spara med ny märkning på hushållsprylar Miljarder att spara med ny märkning på hushållsprylar Næste artikel Valero (MP): EU ska inte sälja vapen till diktaturer Valero (MP): EU ska inte sälja vapen till diktaturer
EU-ministrar sätter in åtgärder mot ryska trollfabriker

EU-ministrar sätter in åtgärder mot ryska trollfabriker

SÄKERHET. Alla EU:s utrikesministrar ställde sig på måndagen bakom EU:s åtgärdsprogram för att bekämpa falska nyheter och annan desinformation som hotar demokratin. Särskilt fokus riktades mot ryska trollfabriker och deras hot mot EU-valet.