Fjellner (M): svenska EU-parlamentariker missar det som är viktigt

INTERVJU. Det som är bra med EU är gratis, det är som är dåligt med EU är ofta väldigt dyrt, säger Fjellner.

Christofer Fjellner för Moderaterna blir intervjuad om drivkrafter för politiker och politiska idéer för Europa. Tidigare har Soraya Post (FI), Lars Adaktusson (KD), Marita Ulvskog (S), Fredrick Federley (C), Max Andersson (MP), Cecilia Wikström (L) och Malin Björk (V) blivit intervjuade i Altingets serie där svenska parlamentariker från alla partier svarar på samma grundläggande frågor.

 

Login