Post (FI): Romernas situation en skamfläck för EU

INTERVJU. Soraya Post (FI) anser att romernas situation en skamfläck för EU. Hon tycker att EU inte har tillräckligt starka verktyg för att gå emot enskilda medlemsländer som bryter mot regler. Hon är öppen för att det införs ekonomiska straff mot länder som inte följer reglerna. 

Foto: Andreas Liljeheden
Andreas Liljeheden

Soraya Post för Feministiskt initiativ blir intervjuad om drivkrafter för politiker och politiska idéer för Europa. Tidigare har Lars Adaktusson (KD), Marita Ulvskog (S), Fredrick Federley (C), Max Andersson (MP), Cecilia Wikström (L) och Malin Björk (V) blivit intervjuade i Altingets serie där svenska parlamentariker från alla partier svarar på samma grundläggande frågor.

Altinget logoEU
Läs Altinget EU gratis 2023
Vi sätter fokus på EU-frågorna under Sveriges ordförandeskap 2023. Därför kan du läsa Altingets EU-nyhetsbrev gratis från januari till och med juni 2023. Läsningen avslutas därefter automatiskt och du behöver inte göra mer.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00