Föreslagen kvot för Östersjötorsk väcker frågor

ÖSTERSJÖFISKET. EU-kommissionens förslag till nästa års Östersjöfiske upprör. Nästa år kan dock bättre underlag göra kvotförhandlingarna enklare.

EU-kommissionens senaste förslag till kvoter för Östersjöfisket håller just nu på att behandlas bland medlemsländerna.
För svensk del, som ordförande i samarbetsorganet Baltfish, innebär det ett intensivt arbete de kommande veckorna. Det är nämligen i det forumet som östersjöländernas representanter samlas för informella överläggningar innan alla EU:s medlemsländer slutligen ska enas den 15-16 oktober.

Förenklat så ligger det i ena vågskålen önskemål om att inte slå ut samhällen som är beroende av fisket genom att sänka kvoterna för mycket. I andra vågskålen finns behovet av att se till att det finns tillräcklig med återväxt i bestånden, att det finns fisk kvar att fiska nästkommande år.

Målet är att alla bestånd ska fiskas på långsiktigt hållbara nivåer (MSY, maximum sustainable yield) senast år 2020. Men det är fortsatt inte helt klart vad som är denna nivå överallt, då det vetenskapsorgan som tar fram underlaget, ICES, inte har kunnat få den vetenskapliga modellen för hur denna nivå ska beräknas att fungera för alla bestånd. För tillfället saknas den fortfarande för fyra av de 17 bestånd som fiskas i Östersjön.

"Liknar tillståndet innan kollaps"

Det mest uppmärksammade exemplet inför år 2019 är kvoterna som föreslås för torskfisket i östra Östersjön. Där har kommissionen föreslagit att kvoten ska sänkas med 15 procent, medan ICES har rekommenderat en 40-procentig minskning.

– Jag förstår faktiskt inte alls hur de landade i den slutsatsen, säger Joakim Hjelm, en av forskarna på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som tar fram underlaget i ICES, till Altinget.

– Med tanke på alla de tecken som visar på att beståndet är kritiskt hotat, såsom att de är hårt drabbade av parasiter, ser ut att svälta och blir könsmogna långt tidigare än andra bestånd, så skulle jag säga att det finns tillräckligt med underlag för att följa rekommendationen, säger Andrzej Białaś vid miljöorganisationen Oceana till Altinget och fortsätter:

– När vi pratade med polska politiker och företrädare för branschen, som också fiskar torsk i de bestånden, så sa de också att de håller med om att kvoten borde sänkas ytterligare. Vi har gjort jämförelser, och ser flera tecken på att beståndet beter sig på många sätt likadant som det gjorde utanför Newfoundland i Kanada på 80-talet, precis innan det beståndet kollapsade, säger Andrzej Białaś.

Underlag snart på plats

Enligt Altingets källor så ska bristen på fullständigt underlag till MSY:n för det östra torskbeståndet vara en orsak till att ICES-rekommendation inte följs fullt ut. Även om riskerna med att ta upp mer pekas ut i rapporterna, så värderas dessa risker olika bland de involverade länderna.

Arbetet med att ta fram fullständigt MSY-underlag till de sista fyra bestånden går dock framåt. Bland annat finns det förhoppningar om att det ska finnas fastställda MSY-nivåer för det östra torskbeståndet innan 2020 års kvoter ska bestämmas.

– Det är en av prioriteringarna under hösten, säger Joakim Hjelm.

Också frågor kring sill och lax

Ett annat förslag till kvot som har väckt uppmärksamhet bland förhandlare är det som rör laxen. Här föreslås kvoten att utökas med med 15 procent jämfört med årets kvot. Rådet har dock de senaste åren ständigt dragit ner på de föreslagna kvoterna, och även i år så ställer flera länder sig frågande till kommissionens slutsats att kvoten kan utökas.
 
Även kvoten för de västra sillbestånden ifrågasätts bland forskare på ICES. De rekommenderade att det skulle bli ett fiskestopp nästa år, men kommissionen valde ändå att fortsatt tillåta ett visst fiske.

Ålbesked väntas senare i höst

För det fortsatta fisket av ålen, som under förra året klättrade upp högt på den politiska agendan, är läget fortsatt oklart. Kommissionen ska lämna in sitt förslag vad gäller fiskemöjligheter i Västerhavet innan årsskiftet. Troligen kommer åtgärderna för den hårt pressade arten att behandlas först när kvoterna för det resterande fisket fastställs vid jordbruksministrarnas decembermöte.

Läs mer: Ålfiskeförbud införs under stora delar av den svenska säsongen

Hur Sverige slutligt ställer sig i förhandlingarna om Östersjöfisket avgörs den 11-12 oktober, när miljöutskottet i riksdagen samlas.

Läs mer: Östersjöfrågorna får partierna att gå i takt – nästan

Forrige artikel Podd: Häradsbetäckaren Preben Khan och en Spitzenkandidat som aldrig hört talas om Jante   Podd: Häradsbetäckaren Preben Khan och en Spitzenkandidat som aldrig hört talas om Jante Næste artikel Så mycket ska biltillverkarna minska utsläppen Så mycket ska biltillverkarna minska utsläppen